Anonymt tip om krænkelser: Fældede topchef i Nyborg

Aktindsigt afslører, at et detaljeret anonymt tip om krænkelser til julefrokost i Nyborg Kommune var med til at fælde vicekommunaldirektør Søren Møllegård. Henvendelse omtalte også andre krænkelser i kommunen.


Et anonymt tip om upassende opførsel og krænkelser i forbindelse med kommunens julefrokost den 3. december, hvor medarbejdere fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen deltog, var med til at fælde Nyborgs vicekommunaldirektør Søren Møllegård.

Det fremgår af en aktindsigt i den mailkorrespondance, der har været i forbindelse med sagen.

Aktindsigten er dog indskrænket af, at kommunen har slettet de passager, hvor de konkrete krænkelser er omtalt.

Tippet omtaler også tidligere krænkelser i kommunen.

- Der er foregået mange krænkelser før denne julefrokost, som I bør forholde Jer til, ligesom der ikke kun er sket krænkelser i Sundhed- og Omsorgsafdelingens administration, hedder det i flere henvendelser, der både er tilgået kommunaldirektør Lars Svenningsen, borgmester Kenneth Muhs og Sonja Marie Jensen (S).

- Der er kommet mange historier frem i de seneste dage blandt medarbejderne omkring hvad der er foregået tidligere. Folk begynder at fortælle hinanden om deres oplevelser, og mange af disse er meget krænkende og chokerende at høre om !!! Både hvad der er sket, men igen også hvordan man har haft accepteret tingenes fra ledelsens side. Det har kort sagt været råddent. Vi er mange medarbejdere der ikke har tillid til andre i ledelsen og mener, at det også bør undersøges ordentligt, hedder det i en af henvendelserne.

I mailen til borgmesteren anmoder den anonyme medarbejder om, at "HR refererer og afrapporterer direkte til dig og uden om hele direktionen. Jeg vil også anbefale, at medarbejder til samtalerne bliver oplyst om, at HR refererer og afrapporterer direkte ind til dig – såfremt dette er tilfældet."

- Dette vil betyde, at folk tør komme frem med deres oplevelser og i bedre kan komme til bunds i tingene. Der er rigtigt mange, der er meget påvirkede af det hele. Det gælder både dem der har været udsat, deres familier og deres nærmeste kollegaer.

Tvivl om mange krænkelser

Mens der tilsyneladende blev handlet hurtigt på den konkrete henvendelse i forbindelse med årets julefrokost, har byrådets beslutning om at få lavet en mere tilbundsgående undersøgelse af krænkelseskulturen i kommunen tilsyneladende været længere tid under overvejelse.

I et svar fra kommunaldirektør Lars Svenningsen den 7. december henviser kommunaldirektøren således til, at tidligere undersøgelser ikke har kunnet afdække en sådan kultur.

- Hvert andet år gennemføres en anonym 3-i-1 undersøgelse (måling af trivsel, ledelseskvalitet og fysisk arbejdsmiljø) blandt kommunens ansatte. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet Rambøll. Seneste undersøgelse blev gennemført i oktober 2020. Spørgsmål om krænkende adfærd indgår fast i undersøgelsen, herunder spørgsmål om uønsket seksuel chikane. Undersøgelsen viste, at 6 ansatte ud af 1.740 respondenter havde været udsat for uønsket seksuel chikane, 5 fra kolleger og 1 fra leder. Resultatet er lavere end resultatet i 2018, og i øvrigt også lavere i forhold til benchmark med andre kommuner, hedder det i svaret.

- Jeg kan på ovenstående baggrund ikke genkende det generelle billede, du beskriver i din henvendelse. Det er vigtigt for mig at gentage, at der er nul-tolerance overfor chikane, og at der altid er mulighed for at henvende sig anonymt via whistleblowerordningen eller at tage kontakt til de ansattes tillidsvalgte, hvis man oplever chikane, hedder det i svaret fra Lars Svenningsen.

Den 10. december var situationen en anden.

Her meddelte kommunaldirektør Lars Svenningsen flg.:

Vicekommunaldirektør Søren Møllegård er indtil videre sygemeldt.

Det ser ud til, at der har været nogle episoder, hvor Søren har haft en adfærd, der ikke er forenelig med at være vicekommunaldirektør i Nyborg Kommune.

Det er en situation byrådet og direktionen ser på med største alvor.

De nærmere forhold vil blive undersøgt grundigt, inden der tages endelig stilling til det videre forløb.

Der er nu taget initiativ til en mere tilbudsgående undersøgelse af en eventuel krænkelseskultur i Nyborg Kommune.

Det er en uvildig underøgelse, der skal undersøge af Nyborg Kommune som arbejdsplads,