Bandemedlemmer klager til ombudsmanden

27 medlemmer af bandegrupperingen Loyal To Familia (LTF) har sendt en klage til Folketingets Ombudsmand, , fordi de mener, at de sidder under kritisable forhold.

Klagerne kommer fordi medlemmerne af Loyal to Familia sidder i to nyåbnede fokusafdelinger i Statsfængslet i Nyborg og Statsfængslet i Østjylland.

Det oplyser forsvareren for de 27 indsatte, advokat Michael Juul Eriksen, til Ritzau. Advokaten mener, at de indsatte bliver udsat for forskelsbehandling.

Ritzau kunne i november fortælle om etableringen af afdelingerne for indsatte med bande- og rockertilknytning i de to fængsler.

Kriminalforsorgen fortalte, at fokusafdelingerne skulle være et "supplement til konflikthåndteringen for de særligt grænsesøgende indsatte".

Afdelingerne har fået kritik fra Linda Kjær Minke, lektor i kriminologi og strafudbydelse på Syddansk Universitet, der er bekymret for, at afdelingerne svækker socialiseringsprocessen.

Hvad Kriminalforsorgen ikke fortalte, mener Michael Juul Eriksen, er, at fokusafdelingerne kun optages af indsatte med tilknytning til LTF, uanset om de har lavet ballade i fængslerne eller ej.

Og det er forskelsbehandling, mener forsvareren.

Indsatte på de nye afdelinger må nu kun være sammen med én anden indsat ad gangen få timer om dagen, mens det ikke er muligt at deltage i uddannelsesforløb på større hold.

- Eksempelvis sad flere af de nu indsatte på den særlige fokusafdeling under afsoning ved statsfængslet Søbysøgård, hvor man sad på åben fællesskabsafdeling, var under uddannelse, uden disciplinærsager og med et helt problemfrit afsoningsforløb, lyder det blandt andet i klagen.

- Uden varsel placeres man pludselig på fokusafdelingen uden mulighed for uddannelse, og uden man kunne gå op til de eksamener der lige stod for døren.

Michael Juul Eriksen har bedt om aktindsigt hos fængslerne for at blive klogere på, hvilke konkrete omstændigheder der er blevet lagt vægt på.

- Så kan man se, om man har foretaget en konkret vurdering ved de enkelte indsatte. Det tvivler jeg jo dog ret meget på, at man har gjort, for hvorfor er det kun LTF'ere, der sidder på afdelingerne, spørger forsvareren.