Borgerne høres i Nyborg: Nu bliver torvet parkeringsfrit

75 centrale parkeringspladser står til at forsvinde i Nyborg, hvor kommunen vil nytænke Torvet og gøre det til byens store samlingssted.

Det er ikke alene Nyborg Slot, der får den helt store overhaling i forbindelse med byens store slotsprojekt og Unesco-ansøgning.

Også byens rådhustorv kommer nu til at ændre udseende.

Et nyt lokalplanforslag sendes inden længe i offentlig høring, og vedtages det, forsvinder 75 centrale parkeringspladser.

Nyborg Kommune har dog garderet sig ved at etablere nye p-pladser ved siden af den tidligere politistation i Stendamsgade og i Nørrevoldgade på bagsiden af Rådhuset.

Ifølge kommunens beregninger vil der være 80 flere parkeringspladser målrettet handlende og besøgende i byen, end der er i dag. 

Brugt til ridderturneringer

Torvepladsen blev oprindelig etableret under Christian den Tredje, der anlagde pladsen til ridderturneringer.

Op igennem tiden blev pladsen brugt til torvedage, og den eneste vej til færgerne gik i århundreder igennem Landporten og tværs over torvepladsen.

Tværvejen retableres i den nye lokalplan, og hele pladsen forsynes med savtakkede brosten 

-  Torvet skal til daglig fungere som et såkaldt ’shared-space’, hvilket indebærer, at alle typer af trafikanter blandes på hele arealet, men med fokus på de bløde trafikanter. Bilerne skal således underordne sig fodgængere og cyklisters færden, hedder det i indstillingen til lokalplanforslaget.

Fremover skal Torvet kunne fungere som en multifunktionel plads for at kunne være ramme for de mange årlige arrangementer; fra Danehof til julemarked. Den faste indretning på Torvet, bænke, lys, og så videre placeres derfor langs pladsens kanter. Der planlægges et større træ i Torvets nordøstlige hjørne og en vandkunst i terræn i det sydvestlige hjørne. 

Ny bro til bibliotekshaven

Lokalplanen omfatter også Biblioteksholmen, hvor den fredede biblioteksbygning fra 1939 ligger. Selve biblioteksbygningen berøres ikke af projektet, men der planlægges en omlægning af stisystemet nord for biblioteket for at tilpasse det til placeringen af den nye bro til Slotsholmen.

Der gives endvidere mulighed for en ny bro fra Slotsgade til den fredede bibliotekshave syd for biblioteksbygningen.

Forud for offentlighedsperioden for planen afholdes der særskilt orienteringsmøde for lejere og ejere omkring Torvet i slutningen af marts, og der planlægges afholdt et åbent borgermøde på Bastionen om planen i april 2018.

Planen fremlægges i offentlig høring fra 27. marts til 22. maj 2018.

 

Byens mest centrale parkeringsplads lukkes som led i slotsprojektet. Men det frygter de handlende vil gå ud over kunderne