Borgmester om motorvejsstøj: Minister må begrænse hastigheden

Støjen stiger og stiger i Nyborg. Nu er 1.300 boligejere ramt af motorvejstrafikken. Benny Engelbrecht skal komme til Nyborg, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

Vedvarende støj er ikke alene irriterende. Det går også ud over helbredet.

I Nyborg er det et særtligt problem.

1300 beboere med hus op til motorvejen - dobbelt så mange som for fem år siden - er i dag udsat for kraftig motorvejsstøj.

Brev til minister

Derfor bør landets nye transportminister, Benny Engelbrecht (S), nu gribe ind, mener Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V).

Sammen med Per Jespersen (S), formand for Nyborgs teknik- og miljøudvalg, har han nu skrevet til ministeren og bedt ham om at komme til Nyborg.

Brevet er sendt afsted med udsigten til endnu mere støj i Nyborg.

Den tidligere regering har besluttet, at der fremover skal kunne køres 130 kilometer i timen fra Storebæltsbroen frem til afkørsel 44 i Nyborgs vestlige del.

- Vi ser en midlertidig hastighedsnedsættelse for personvogne som samfundsmæssigt acceptabelt, indtil der er er lavet en permanent løsning for de mange støjplagede boliger. Det skal ses i sammenhæng med, at antallet af støjplagede boliger formentlig vil stige i takt med, at trafikmængden over Storebæltsbroen fortsat vil stige, hedder det i brevet til ministeren.

Kig til Tyskland

Nyborgs politikere vil gerne have farten sat ned som det ofte ses syd for grænsen, når man nærmer sig bymæssig bebyggelse.

Vejdirektoratet har for godt et par år siden lagt støjdæmpende asfalt, men ifølge Nyborg Kommune lagde man umiddelbart efter almindelig asfalt ovenpå for at nedsætte slitagen af den støjdæmpende asfalt.

- Det betød en væsentlig forøgelse af støjniveauet, fortæller Peter Boesen, der bor i Strandparken. 

Han har målt støj op til 90 decibel på sin terrasse.

Sundhedsorganisationen WHO har sat grænseværdien for trafikstøjen til 53 decibel.

Mindre del af brooverskud

Allerhelst ser Nyborg Kommune, at der opsættes nye og bedre støjskærme på strækningen, og at regningen sendes til A/S Storebælt, der genererer den stigende grafik til motorvejen.

Kommunen har regnet ud, at det vil koste to procent af Storebæltsforbindelsens overskud i 2017 at opsætte nye og tidssvarende støjskærme.

- De gamle støjskærme er lavet som et V, der bøjer ind mod bebyggelsen, hvor de i stedet burde kaste støjen tilbage på motorvejen, siger Peder Halse, der bor på Majsvej.

Muhs har også tidligere kæmpet for støjreduktioner fra motorvejen i Nyborg