I det fynske folks tjeneste

Børnehave dropper ABC-sklitning

Forældrene til børn i vuggestuen Valhalla i Nyborg, bliver alligevel ikke mødt af et skilt i døren, der fortæller om, det er en normal A-dag eller en skrabet C-dag.  Den nye inddelingen droppes.  

Vuggestuen Valhallai Nyborg dropper dagens skilt, der fortæller om børnene får A,B eller C-pasning.

Efter kun en uge med skilte, der informere om dagens pasnings-niveau har lederen af institutionen, John Nielsen,  besluttet at droppe ordningen igen.
Det skriver Fyens Stitstidende.

Med inddelingen ville man på skilte orientere forældrene om dagens aktuelle pasningsniveau. Hvor A-dag skulle være en ganske almindelig dag  med planlagte aktiviteter skulle B- og C-dage, være dage med afslyste aktiviteter på grund af sygdom, kursus eller ferie.

Skiltningen droppes angiveligt på grund af utilfredshed med  medierness omtale af sagen, skriver avisen.

Der har ellers været tilfredshed med ordningen hos såvel forældre som medarbejdere, og formanden for forældrebestyrelsen, Christian Mosebo, er ærgerlig over beslutningen, som bestyrelsen ikke har været involveret i.

- Jeg synes fortsat, at det er en god ordning, der forebygger stress og utilfredshed, men det er helt klart ledelsens kompetence at træffe den slags beslutninger, siger Christian Mosebo.