Budgetforlig: De røde i Nyborg raser over "overflødige" events i krisetid

Venstre i Nyborg måtte bruge sit eget absolutte flertal i Nyborg Byråd, en enkelt konservativ og en løsgænger, Rameesh T. Sambanther, da man onsdag aften offentliggjorde et budgetforlig for 2024.

Udgangspunktet var besparelser på 50 millioner kroner meldt ud af administrationen for næste år og de efterfølgende budgetår for at dække sig ind over for stigende udgifter til især ældre og det specialiserede socialområde.

Det blev som forventet en langt blødere landing, men til gengæld uden Socialdemokratiet og SF.

De to partier faldt fra budgetforhandlingerne i lyset af besparelserne på daginstitutions- og skoleområdet, større byggeprojekter og i utilfredshed med, at det borgerlige flertal bruger 5,5 millioner kroner på tre events i de kommende år.

S og SF ville gerne skyde penge i et enkelt event, der tilsyneladende drejer sig om Nyborg Slot, men ønskede ikke at støtte de øvrige projekter.

- Vi taler her om udenbys projekter, der ikke har tilknytning til Nyborg eller kulturelle aktiviteter i Nyborg som for eksempel Royal Run og Tour de France, siger Socialdemokratiets gruppeformand Sonja Marie Jensen.

Det er en hemmelighed, hvad det er for events, der er tale om. Ikke en gang oppositionen vil løfte sløret for, hvad det er for events, der blandt andet har afholdt dem fra at gå med i budgetforliget, selv om byrådet allerede tirsdag aften besluttede at sætte 5,5 millioner kroner af til de pågældende events.

- Magtpåliggende at sikre velfærden bedst muligt

Borgmester Kenneth Muhs (V) har op til forliget udtalt, at der er tale om engangsbeløb til de pågældende events i modsætning til budgetbesparelserne, og at der er tale om events, der vil tilgodese Nyborg.

Grundlæggende mener Kenneth Muhs, at der er tale om et godt forlig, hvor det er lykkedes at fjerne flere af de foreslåede besparelser samt herudover kunne investere i at understøtte velfærd, service og udvikling.

- Det har været magtpåliggende, at vi har kunnet sikre velfærden bedst muligt i den opgave, vi har stået med. Samtidigt fastholdes vores gældfrihed, ligesom vi med den indgåede budgetaftale udbygger den årlige likviditet og dermed robusthed i kommunens budget, siger Kenneth Muhs i en pressemeddelelse.

Det er lykkedes forligspartierne at tage besparelser og effektiviseringer ud for samlet 11,6 millioner ved dels at anvende frie midler på driften samt indførelse af eksempelvis takststigninger på Nyborg Marina, kantiner og ved reduktion af omkostninger. 

- Samtidigt er budgettet udvidet med 31,3 millioner kroner på service og demografi. Så selv om der spares, så udvides budgettet til finansiering af velfærd og demografi. Med andre ord så er det lykkedes at sikre, at vi også har råd til at fastholde et godt serviceniveau i fremtiden, hedder det i pressemeddelelsen.

I forhold til administrationens spareudspil er det lykkedes mere end at halvere foreslåede besparelser på skole- og dagtilbudsområdet fra oprindeligt 18 til 8,7 millioner kroner.

Fjerner varslede besparelser på ældreområdet

Blandt andet er flere lukkedage i daginstitutioner taget ud af besparelserne. 

Herudover har det været muligt at afsætte 14,7 millioner kroner i 2024 på anlæg til ombygning af Ådalens Børnehus med 24 vuggestuepladser samt ombygning på Rævebakkeskolen til specialbørnehave med 14 pladser. 

Herudover afsættes der 34.5 millioner kroner over to år fra 2024 til etablering af en ny børnetandklinik.

Desuden er forligspartierne enige i at fjerne varslede besparelser på ældreområdet i forhold til madproduktion, klippekort og ekstra rengøring. 

Til gengæld indføres egenbetaling på 37 kroner på varmtvandstræning. 

Kommunens driftsoverskud fastholdes på 75 millioner kroner. Samme beløb afsættes til kommunens anlæg, og der sikres en likviditet på 32 millioner kroner.

- Forligspartierne er herudover glade for at kunne fastholde muligheden for at udvikle Nyborg Kommune herunder kunne fortsætte det strategiske arbejde med at events samt at tiltrække flere turister til Østfyn samt understøtte handel, turisme, kultur, musik, med henblik på at Nyborg Kommune i fremtiden er Østfyns foretrukne oplevelses- og handelscentrum, hedder det.