Budgetoplæg: Nyborg skal finde 51 millioner næste år

Der skal nedlægges omkring 43 stillinger i Nyborg Kommune over de næste fire år, mens der bl.a. bliver afsat 280 millioner kroner til marina og slot. Det fremgår af administrationens forslag til kommunens budget.

Der er kommunale stillinger, store besparelser og effektiviseringer på spil i Nyborg de kommende år.

Her til morgen offentliggjorde borgmester Kenneth Muhs administrationens udspil til næste- og de kommende års budgetter, og på papiret er der tale om store tal, der skal findes for at skabe den balance i budgettet, som er forudsætningen for budgetlægningen.

Høj skat

I Nyborg har man blandt andet besluttet, at der ikke skal optages lån, og at kommunen fortsat skal være gældfri.

Desuden rykkes der ikke ved skatteprocenten på 26,4 procent, der er blandt landets ti højeste. Og så lyder udspillet på, at man skal have mindst 32 millioner kroner i likviditet – svarende til 1000 kroner pr. nyborgenser.

Desuden fastholdes en samlet anlægssum på 280 millioner kroner for de kommende fire år – det er penge, der blandt andet går til ny marina og slotsprojektet.

Flere ældre

Årsagen til spare- og effektiviseringsøvelsen skyldes flere forhold bl.a., at der er stor usikkerhed om det særlige finansieringstilskud, som for Nyborg Kommune udgør 29 millioner kroner.

Staten har kun villet give det for et år ad gangen, og kommunen ved derfor kun, at man råder over pengene næste år.

Dertil kommer, at den stigende ældrebefolkning, der især er en udfordring i Nyborg, det specialiserede socialområde og sundhedsområdet øger udgiftspresset med 37 millioner kroner i 2019 stigende til 47 millioner kroner i 2022.

Effektiviseringskataloget indeholder forslag til effektiviseringer på samlet 51,8 millioner kroner i 2019 stigende til 66,3 millioner i 2022. 

-  Vi mener, det er nødvendigt at udvise rettidig omhu. Vi skaber et budget i balance ved at finde 51 millioner kroner i effektiviseringer og besparelser næste år, og samtidig har vi et rådghedsbeløb på 21 millioner kroner tilbage til uforusete udgifter, siger Kenneth Muhs.

Beløbet kan dog også bruges til at mildne nogle af besparelserne.

Færre stillinger

Effektiviseringerne betyder nedlæggelse af cirka 20 stillinger i 2019 stigende til cirka 43 stillinger i 2022.

Ifølge borgmesteren vil en del af stillingsnedlæggelserne formentlig kunne findes ved naturlig afgang og naturlig personaleudskiftning, men det kan ikke udelukkes, at der også må ske fyringer.

Et af de områder, der holder hårdt for i budgetforslaget, er jobcentret, hvor der er indregnet en besparelse på 5 millioner kroner.

- Vores ledighed er helt nede på 3,6 procent og sammenholdt med den nye forenkllingsreform, hvor a-kasserne overtager en del af jobformidlingen, vil der alt andet lige være behov for færre ressourcer på området, siger Kenneth Muhs. 

- Der er så vidt muligt peget på forslag til effektiviseringer og driftstilpasninger, som kun i mindre omgang vil have konsekvenser for serviceniveauet i forhold til borgere og virksomheder, hedder det i udspillet.

De fleste af de foreslåede effektiviseringer og besparelser er mellem et par hundrede tusinde kroner og op til en million kroner. De to største besparelsesområder er ældre- og skole- dagtilbudområdet med hver 12 millioner kroner.

- Grundlæggende har vi en sund økonomi, Vores 2018-budget holder, og vi har lagt et forsigtigt og konservativt 2019-budget, hvor vi ikke kalkulerer med penge, vi ikke er sikre på, vi har til rådghed. Desuden har vi indlagt en buffer på 35 millioner kroner i anlægsreserve, der kan dække eventuelle prisstigninger på anlægsprojekter, siger Kenneth Muhs.

Han glæder sig over, at politikerne ikke er nødt til at hæve bl.a. institutionstaksterne eller foretage grundlæggende ændringer på skoler, daginstitutioner eller ældreområdet.

- Det skal ses i lyset af, at vi har et serviceniveau over gennemsnittet - også, hvis effektiviseringerne gennemføres, siger han.

En del af effektiviseringerne er pålagt fra centralt hold - det vil sige regeringen - svarende til 6 millioner kroner i 2020, 12,0 mio. kr. i 2021 og 18,0 millioner kroner i 2022.

Behandlingen af administrationens budgetforslag følger nu følgende tidsplan:

1. Behandling i byrådet 28. august 2018.

Budgetforslaget sendes i høring frem til 17. september 2018 med henblik på 2. behandling i byrådet den 9. oktober 2018. 

Politiske ændringsforslag til budgetforslaget skal være indsendt senest 28. september 2018.

Her er de største spare-, effektiviserings- og tilpasningsforslag for 2019