Budgetstart i Nyborg: Skattelettelse og bedre service

Udligningsreform gavner Nyborg-budget.

Nyborg Byråd har fået en forsmag på, hvad den nye udligningsreform kommer til at betyde for kommunens økonomi de kommende fire år.

Det skete på et budgetseminar tirsdag for samtlige byrådsmedlemmer.

Og det er smagen af noget godt, oplyser kommunen nu.

For oplægget fra kommunens embedsmænd - det såkaldte tekniske budget - taler om serviceudvidelser over de næste fire år for 121 millioner kroner, nye anlægsopgaver for 340 millioner kroner og en skattelettelse for første gang i mands minde.

Skattelettelse

Det er dog staten, der finansierer den lille gave til skatteborgerne – og den er lille – et dyk fra 26,4 til 26,3 procent.

Staten har nemlig bebudet, at man vil finansiere skattenedsættelser ned til 26,3 procent i alle landets kommuner.

Nyborg Kommune er dog fortsat på en delt tredjeplads over Fyns højeste skatteprocenter kun overgået af Langeland, Svendborg og på linje med Kerteminde.

Anlægsudgifterne tynges af byens slotsprojekt, nyt sundhedshus, marina, byudvikling, bygningsvedligeholdelse, byggemodning og skolerenoveringer.

Nyborg Kommune er i år begunstiget af, at den nye udligningsreform kombineret med et permanent særtilskud på 29 millioner kroner forbedrer Nyborgs økonomi med 81 millioner kroner.

Kun Faaborg-Midtfyn, Odense og Svendborg får flere penge i kommunekassen.

Derudover får Nyborg Kommune et engangsbeløb på 20,4 mio. kr. i 2021 og 20,4 mio. kroner.

Af den rene udligningsindtægt på 56,8 millioner kroner bruges 27 millioner til at afbøde, at der bliver færre unge og flere ældre – det såkaldte demografiske udgiftspres.

14 millioner er afsat ekstraordinært til ældre, 15 millioner til flere anlægsinvesteringer og 10 millioner bruges som økonomisk råderum. Derudover er der mindre ekstrabevillinger til kultur, dagtilbud og undervisning.

Nyborgs likviditet er i øvrigt så god, at embedsmændene foreslår at fremrykke indfrielsen af de 100 millioner kroner i feriepenge til kommunens medarbejdere, som den nye ferielov har pålagt kommunen at indefryse.

Hvis man gør det, sparer kommunen 51 millioner kroner og får 10 millioner kroner i efterfølgende år at gøre godt med.

Ligesom ved det seneste budgetforlig er der ikke indarbejdet gældsoptagelse i kommunens budget.

Økonomiske forudsætninger for budgettet

Corona-regning

Det fremgår af udspillet til de kommende års budget, at kommunen først den 30. september er endelig klar over, hvad kommunens udgifter i forbindelse med covid-19 har været.

En del af regningen er dog kendt.

Det fremgår bl.a., at kommunens udgifter til forsikrede ledige ventes at stige fra 55 til 72 millioner kroner.

Udgiften til arbejdsmarkedsforanstaltninger er budgetteret til en stigning fra 12 til 23 millioner kroner fra 2019 til 2020.

Budgetforslaget regner med yderligere befolkningstilvækst i Nyborg de kommende år.

Fra 2014 til 2020 steg befolkningsantallet med 2,2 procent kun overgået af Odense og Middelfart.

Budget-forslaget førstebehandles i økonomiudvalget på mandag.

Der er absolut Venstre-flertal i Nyborg Byråd, men budgetudspillet bliver også umiddelbart positivt modtaget af Socialdemokratiet.

- Det økonomiske overblik giver os grundlæggende et godt udgangspunkt takket være udligningsreformen, siger gruppeformand Sonja Marie Jensen til TV 2 Fyn.

Hun oplyser, at det er en prioritering for partiet at bruge pengene på velfærd.

- Børn, ældre og handicappede har betalt prisen længe for de pæne regnskaber, nu skal de mærke at vi ændrer prioritering. Vi skal bruge flere penge på velfærd og ikke på at spare op til byggeprojekter, siger han.