Budgettet bløder i Nyborg

Store besparelser på vej i Nyborg. Kommunen skal spare op mod 75 millioner kroner på næste års budget.

Nyborg Kommune offentlig-gjorde tirsdag en opfattende spareplan for for 2011.

Pleje og omsorgs-området bliver beskåret med godt 24,5 millioner kroner, og bliver dermed det største bidrags-område til spareplanen.

I planerne indgår nedlæggelse af pleje- og aktivitetscentre.

Nedskæringerne betyder også, at der vil blive gjort mindre rent i hjemmene, samt færre aktiviteter og ture for de ældre. Aunslav Plejecenter, der tidligere har været nævnt som sparemål, er blandt forslagene.

Daginstitutions og dagpleje-området bliver beskåret med godt 8 millioner. Der kommer til at betyde flere lukkedage og færre ansatte.

Der bliver også nedskæringer i den kollektive trafik og mindre vedligeholdelse af veje og tekniske anlæg

Se mere på TV2/FYN kl. 19.30.