I det fynske folks tjeneste

Byggepriser koger: Marinaprojekt ramt af prischok

Prispres på opvarmet havnebassin og multihus sender høje bølger igennem Nyborg Kommunes budgetter.

En marina i Nyborg er pludselig blevet 21 millioner kroner dyrere, så den samlede udgift nu bliver på 63 millioner kroner - altså en stigning på 48 procent.

Aldrig har priserne for håndværkere været så høje som nu.

Og det får konsekvenser for Nyborgs storstilede marinaprojekt, der blandt andet indeholder et opvarmet havnebassin og et nyt multihus.

Projektet er pludselig blevet 21 millioner kroner dyrere, så den samlede udgift nu bliver på 63 millioner kroner - altså en stigning på 48 procent.

Læs også Godkendt: Nu kan kæmpe marina-byggeri endelig gå i gang

Det er flere forhold, der har gjort projektet dyrere, men først og fremmest er det voldsomt stigende håndværkerudgifter til anlægsopgaver.

Ifølge kommunen stiger udgifterne i øjeblikket 4-10 procent om året.

Nyborg Kommune har på sit økonomiudvalgsmøde mandag besluttet at finde pengene ved en kombination af besparelser og en tillægsbevilling.

01:01

TV 2/Fyns tidligere omtale af marinaprojektet.

Luk video

Kommunens økonomiudvalg bevilger her og nu yderligere 10,8 millioner kroner. Samtidig sparer man på en planlagt bølgemaskine, udelader et motionsrum i multihuset, formindsker bassinlængder, indsnævrier det dybe område i havne-bassinet og udelader en flydebro på ydersiden af bassinet.

Det fremgår ikke af den aktindsigt, som TV 2/Fyn har fået i projektet, hvor meget de enkelte besparelser udgør.

De tal har Nyborg Kommune undtaget fra aktindsigten, fordi de ville kunne give firmaer, der skal byde på opgaven en fornemmelse af, hvilke priser kommunen forventer af byderne.

Det nye multibassin kommer til at indeholde opvarmet havvand på 5-10 grader i forhold til det omgivende vand i Storebælt.

Læs også Tilladelse til kæmpe-marina i Nyborg trukket tilbage

Vandet, der varmer bassinet op, er kølevand fra Ekokem, det tidligere Kommunekemi, og transporteres via en havledning.

Sådan ser det reviderede havneprojekt ud.

Konsulentfirmaet Niras har netop slået fast, at risikoen for algeopblomstring i havnebassinet som følge af det varmere vand, vurderes som lille.

Det varmere vand kan dog gøre vandet uklart som følge af hurtigere nedbrydning, og der kan også komme grønne og brune algebelægninger, der kan gøre bassinnet slimet og glat.

Det anbefales derfor, at gøre det muligt at øge vandudskiftningen fra en gang i døgnet til to til tre gange i døgnet.

Havneprojektet forventes klart i foråret 2021.