Direktør forsvarer høje giftmålinger: - Måleudstyr slår også ud på parfume

Morten Lykke fra projektfirmet Innovater sår tvivl om måleresultater, der sprænger alle grænseværdier. Men byggepladsen i Nyborg vil nu tage sagen op.

Ondt i hovedet, kvalme og træthed.

Det er nogle af de gener, som medarbejdere på betonentreprisen slås med på arbejdspladsen på Storebæltsvej i Nyborg, hvor et nyt butikscenter er under opførelse.

Som omtalt søndag hos TV 2 Fyn har medarbejderne selv målt den forurening, der er i luften med udleverede gasdetektorer - herunder fenol - og kemikalielugte fra den tidligere forurening på grunden, hvor 1.000 ton fenolrester og 50-100 tønder gifttønder er gravet ned.

Forureningen stammer blandt andet fra det kommunalt ejede Tjærekompagniets aktivitet på stedet.

Men ifølge direktør Morten Lykke fra Innovater, der står for byggeprojektet, giver målingerne ikke et retvisende billede.

- Jeg er bekendt med målingerne, der skyldes, at der var fugt i gasdetektoren. Da den blev tørret, viste den helt normale værdier. Vi har været ude for, at en medarbejder glemte at tage den ud af lommen, da han havde fri. Efterfølgende gik alarmen i gang, da han købte ind i et indkøbscenter, fordi han stod ved siden af et par damer med kraftig parfume, siger Morten Lykke.

Morten Lykke, direktør for Innovater. Foto: Innovater.
Morten Lykke, direktør for Innovater. Foto: Innovater.

I vores kontrakter med entreprenørerne på projektet, kræver vi af de involverede firmaer på pladsen - herunder Runøe og Teil - at foretage deres egen risikovurdering og eventuelt bruge åndedrætsværn, hvis medarbejderne generes af fenol- og kemikalielugte.

I forbindelse med entreprenørfirmaet P. Olesens anlægsarbejder blev der indgået en aftale på arbejdspladsen om at forsyne kabinerne i køretøjerne med overtryk for at forhindre lugtindtrængning, oplyser Morten Lykke.

Desuden besluttede P. Olesen at indføre nultolerance for udslag på gasdetektoren efter, at selskabet havde fået et påbud af Arbejdstilsynet.

Målingerne foretaget med den gasdetektor, som Morten Lykke, mener var defekt, viste blandt andet udslag op til 570 gange den grænse, som P. Olesen havde fastsat for at beskytte sine medarbejdere, mens andre målinger var mindre, men over grænsen. 

Målinger foretaget af medarbejderne. En af målingerne viste 57 ppm (enheder pr. million), hvilket er 570 gange højere end grænseværdien på 0,1.
Målinger foretaget af medarbejderne. En af målingerne viste 57 ppm (enheder pr. million), hvilket er 570 gange højere end grænseværdien på 0,1.

Morten Lykke oplyser, at detektoren fortsatte med de høje udslagsværdier, også efter detektoren blev bragt ind i skurvognen til tørring. 

Ifølge Morten Lykke er det magtpåliggende for Innovater, at medarbejderne ikke udsættes for lugtgener.

- Men medarbejderne skal også huske at passe på sig selv, og det er op til den enkelte at afgøre, om man vil gå med åndedrætsværn, hvis der ikke vises udslag på detektoren. Nogen synes, det er træls at skulle have åndedrætsværn på, og der er jo også en stor del af grunden, der slet ikke er forurenet, siger Morten Lykke.

Ifølge Innovaters direktør er man i tæt dialog med alle på arbejdspladsen, men vil tage sagen op på de byggemøder, som dagligt holdes på arbejdspladsen.

Hos 3F Østfyn er man slet ikke tilfreds med den forklaring.

- Vi mangler helt klart, at Innovator tager ansvar for påvirkningen af arbejderne både på kort og lang sigt. At slå målingerne hen med at parfume kan give udslag på gasmålerne, er ikke et argument, der frifinder Innovator for et endog meget stort ansvar i forhold til arbejdernes sikkerhed. Det kan og skal aldrig være den enkelte ansattes ansvar at beslutte, om der skal bruges åndedrætsværn. Derudover er det jo også virksomhedernes ansvar at sørge for at instruere medarbejderne i brugen af disse gasdetektorer, og det er helt klart, at Innovator har det overordnede ansvar, siger Andreas Jensen.

Andreas Jensen, 3F Østfyn.
Andreas Jensen, 3F Østfyn.

Han mener, det er utrygt for de ansatte, at de ikke er informeret om, hvad grænseværdierne er, hvor ofte de skal bruge gasdetektorerne, og hvad de skal gør, når grænseværdierne er overtrådt.

- Derfor bliver jeg også ærgerlig over at læse, at de har udstyret medarbejderne med muligt defekte gasdetektorer, eller i hvert fald ikke har styr på, om de rent faktisk er defekte. Eller om de måler efter de rigtige gasser, siger Andreas Jensen. 


Oversigt

    Oversigt