I det fynske folks tjeneste

DM: Fejl i gift-tilladelse

Danmarks Miljøundersøgelser mener ikke, at Kommunekemi i Nyborg skulle have haft tilladelse til at modtage det giftige affald fra Australien.

Danmarks Miljøundersøgelser mener ikke, at Kommunekemi i Nyborg skulle have haft tilladelse til at modtage det giftige affald fra Australien.

Kommunekemi har fået tilladelse til at modtage 10.000 tons af det meget giftige HCB. Giften ankommer i fire portioner på hver 2.500 tons. Hver portion vil fylde 200 skibscontainere, og det første skib ankommer efter planen til Nyborg i december.

Den første last på 2500 tons gift skal opbevares på en containerplads ved Kommunekemi, indtil det kan destrueres.

Men myndighederne ved ikke, hvad der kan ske, hvis der opstår brand i containerne, siger sektionsleder Marianne Thomsen fra Danmarks Miljøundersøgelser, til DR Nyheder.

- Som miljøgodkendelsen foreligger nu, mener jeg ikke, at den burde være givet, siger Marianne Thomsen til DR Nyheder.

Miljøcenter Odense

Det er Miljøcenter Odense, der har givet Kommunekemi tilladelsen til at have giftaffaldet stående. Her afviser de kritikken.

- Hvis der skulle opstå en brand, har vi lavet en risikovurdering, der går på de kortsigtede effekter - nemlig det der har betydning for de omkringboende. Det er det vigtigste, når man netop har at gøre med noget, hvor risikoen er så lav, som den er for at der opstår brand, siger kontorchef ved Miljøcenter Odense, Yvonne Korup til DR Nyheder.

Fakta om HCB

Hexachlorbenzen (HCB) er miljøskadeligt på langt sigt, og må derfor ikke komme i kontakt med naturen, hvor det gennem fødekæden kan ophobe sig i dyr og mennesker.

HCB-affaldet fra Australien er et biprodukt fra produktion af plastik og opløsningsmidler.

Siden produktionen blev lukket ned i 1991, er der ikke produceret mere HCB - et stof, der i dag er forbudt på verdensplan.

Kilde: Kommunekemi