Døde træer giver liv: Stor privat skov omlægges til gavn for biodiversitet

Østfynsk skovområde bliver urørt og 385 træer skal være evighedstræer. Holckenhavn Gods omlægger til naturlig skovdrift.

Christina og Dennis Hou Holck ejer en af de store private skove på Fyn. I alt 347 hektar blandet skov, der hører under Holckenhavn Gods ved Nyborg.

Skovens drift har hidtil været traditionel med produktion af træ som omdrejningspunkt.

Men nu har godsejerparret besluttet at omlægge en del af skovens areal til en driftsform, der i højere grad fremmer biodiversiteten - altså mangfoldigheden af planter og dyr.

- Det er en stor beslutning, for det er en klausul, der bliver lagt på ejendommen for altid, og dermed også påvirker kommende generationer, siger Christina Hou Holck.

Eksperter har i flere år advaret om, at den danske natur er truet, når det gælder den biologiske mangfoldighed.

Problemet opstår, når arealer udnyttes intensivt til landbrug eller skovbrug, eller når naturområder indskrænkes som følge af anlæg af motorveje, udvidelser af byer og andet.

Biodiversiteten er i tilbagegang, men hvis man griber ind i tide, kan man hjælpe naturen til at genskabe sig selv.

Og det er netop det, man håber nu kommer til at ske i de store skove ved Holckenhavn Gods.

- Det er uomtvisteligt, at det her vil komme til at få en positiv indvirkning, siger Dennis Hou Holck. 

Plads til urørt skov

Holckenhavn Gods har udlagt 143,7 hektar skov til biodiversitetsformål. Det betyder, at driften i de pågældende skovområder er omlagt, så hensynet til et mangfoldigt plante- og dyreliv prioriteres som det vigtigste.

Det mest radikale tiltag er et skovområde på 7,69 hektar, der nu får status som såkaldt urørt skov. Det betyder, at skoven får lov til at passe sig selv. 

quote Vi sætter en helt ny mekanisme i gang ved at lade træerne være

Leif Lauridsen, Skovfoged, Hededanmark

Ifølge skovfoged Leif Lauridsen fra Hededanmark giver det nyt liv til skoven, når træerne får lov til at få en naturlig død.

- Der vil indfinde sig nogle arter, som ellers ikke ville komme. Det er primært de arter, som flytter sig langsomt over tid. For eksempel særlige svampe. Der vil også komme borebiller i træerne, det betyder så at småfugle som spætter og andre fugle kan få mad. Vi sætter en helt ny mekanisme i gang ved at lade træerne være, siger Leif Lauridsen.

I 2016 vedtog et bredt flertal i Folketinget en såkaldt naturpakke, der blandt andet skal forsøge at dæmme op for tabet af arter i den danske natur.

Målet er at udlægge skov til biodiversitetsformål, så der samlet sikres mindst 25.000 hektar biodiversitetsskov. Heraf 19.100 hektar urørt skov og 5.900 hektar anden skov, der fremmer mangfoldigheden af arter.

Holckenhavn Gods har taget udfordringen op. Større områder med urørt skov er allerede begyndt at gro til og forfalde. Dermed gives der plads til naturens egen orden.

- Her mener vi, at vi kan gøre det, samtidig med at opretholde en normal drift af skoven, siger Dennis Hou Holck.

Livstræer må ikke fældes

385 træer blevet særligt udvalgt og registreret som evighedstræer - eller livstræer, som Christina og Dennis Hou Holck betegner dem. Træerne er mærket med skilte og særlige ridser i barken, så de altid kan identificeres.

Livstræerne må ikke fældes, og hvis de på et tidspunkt vælter af sig selv, skal de blive liggende. Når træerne får lov til at blive gamle - og til sidst dø og vælte omkuld i skovbunden - vil de kunne sikre bedre livsbetingelser for en række sjældne og truede arter.

- Det går godt i tråd med den kerneværdi, som vi mener skal være her på Holckenhavn. Vi driver i forvejen et økologisk landbrug, og nu fører vi det videre ind i skovdelen, siger Christina Hou Holck.

Opgaven med at opretholde livstræernes særlige status er permanent. Den vil altså fortsætte til kommende generationer på Holckenhavn Gods.

- Projektet med livstræer er faktisk den del, som vi har brugt mest tid på at overveje. Det bliver vanskeligt i de kommende generationer at holde øje med, om der for eksempel er en entreprenør, der kommer til at fælde de enkeltstående træer. Urørt skov er sådan set lettere, for det er et større sammenhængende område, hvor man bare ikke må gøre noget som helst, siger Dennis Hou Holck.

Holckenhavn Gods opretholder fortsat produktion i en del af skovens areal. Det sker for trods alt at opretholde en samlet økonomi, der kan hænge sammen. 

- Jeg synes måske nok, at urørt skov er det smukkeste skovbillede, der kan findes. Men en kombination, hvor flere typer skov er repræsenteret er vigtig, simpelthen for variationens skyld, siger Christina Hou Holck.

Holckenhavn Gods drives som en kombination af landbrug, skovdrift og hotelvirksomhed på Holckenhavn Slot.