Drama om slottet: Nu havner udvidelsen af Nyborg Slot hos ombudsmanden

Østfyns Museer er utilfreds med, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke vil lade offentligheden se sin første afgørelse om byggeri ved Nyborg Slot.

Bølgerne er gået højt efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i december satte en en stopper for et 351 millioner kroner dyrt projekt ved Nyborg Slot. Et projekt, der skulle have forvandlet Nyborg Slot fra en historisk torso til et storstilet formidlingsprojekt med ny udstillingsbygning og nyt udkigstårn.

Men nu tager sagen endnu en dramatisk drejning.

Østfyns Museers bestyrelse har fredag besluttet at gå til Folketingets Ombudsmand for at få indsigt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

Henvendelsen til ombudsmanden drejer sig hovedsageligt om en afgørelse, som klagenævnet traf 23. juni 2020 i forbindelse med en besigtigelse af slotsarealet.

I forbindelse med afgørelsen oplyste klagenævnet, at sagen var færdigvoteret.

Men siden fortsatte sagen med at blive behandlet i nævnet, fordi der få dage inden færdigvoteringen var søgt aktindsigt fra en af klagerne i sagens dokumenter.

Artiklen fortsætter under billedet.

Et 351 millioner kroner dyrt projekt skulle have forvandlet Nyborg Slot fra en historisk torso til et storstilet formidlingsprojekt med ny udstillingsbygning og nyt udkigstårn.
Et 351 millioner kroner dyrt projekt skulle have forvandlet Nyborg Slot fra en historisk torso til et storstilet formidlingsprojekt med ny udstillingsbygning og nyt udkigstårn.
Foto: Nyborg Slot

Afviser aktindsigt

17. december 2020 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet en 4-3 afgørelse, der betød, at projektet nu er stoppet.

Men det er voteringen den 23. juni 2020, som Østfyns Museer vil have indblik i, og som Mijø- og Fødevareklagenævnet ikke vil udlevere.

Derfor havner sagen nu hos Ombudsmanden.

Østfyns Museer har en klar fornemmelse af, at klagenævnet sagde ja til slotsprojektet den 23. juni 2020.

Klagenævnets sammensætning

I en henvendelse til en af klagerne, Kultur og Arv, skriver fuldmægtig i klagenævnet Anne Thomsen den 25. juni 2020 nemlig, at sagen er færdigvoteret, og at en sag kun kan genoptages: 

- Hvis der fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med nævnets oprindelige stillingtagen til sagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke udlevere nævnets afgørelse fra den 23. juni 2020. Det skyldes ifølge nævnet, at nævnets sekretariat fejlagtigt er kommet til at skrive, at sagen var færdigvoteret.

Det var den ikke, fastholder nævnet - først og fremmest fordi, klagenævnet forinden havde fået en forespørgsel på aktindsigt fra en af klagerne.

Ifølge forvaltningsloven skal klagenævnet derfor udsætte sagens endelige afgørelse.

quote Offentligheden har krav på at kende resultatet af voteringen, da der er tale om et stort offentligt omtalt projekt, hvor Staten er bygherre, og som delvist er finansieret af offentlige midler

Østfyns Museer i et brev til Ombudsmanden

Det gjorde klagenævnet så til den 17. december 2020, oplyser nævnet i forbindelse med sin afvisningen af klagen fra Østfyns Museer.

Østfyns Museer mener på den anden side, at klagenævnet traf en endelig afgørelse den 23. juni 2020, og at afgørelsen skal udleveres efter offentlighedsloven.

Problematisk afslag

Hvis ikke Miljø- og Fødevareklagenævnet vil udlevere afgørelsen efter offentlighedsloven, mener Østfyns Museer, at det bør ske efter reglerne om meroffentlighed.

- Offentligheden har krav på at kende resultatet af voteringen, da der er tale om et stort offentligt omtalt projekt, hvor Staten er bygherre, og som delvist er finansieret af offentlige midler.  Det er problematisk og det virker som om, klagenævnet forsøger at hemmeligholde resultatet af afgørelsen den 23. juni 2020, skriver Østfyns Museer til Ombudsmanden.