Drama om slottet: Nyborg Slots skæbne sendes til diskussion igen

Over påsken skal ombygningsprojektet på Nyborg Slot endnu en gang på den politiske dagsorden. Kulturminister håber på bredt politisk flertal.

At bygge eller ikke at bygge ud fra de oprindelige planer, det er fortsat spørgsmålet, når det kommer til renoveringen af Nyborg Slot.

Og det har ikke været nogen hemmmelighed, at kulturminister Joy Mogensen (S) ønsker det første. Den oprindelige plan, som lød på en renovering for mange millioner af det 800 år gamle slot, har dog været sat på pause siden en klage lukkede projektet ned i december. 

Siden da har der været flere møder på kryds og tværs med Kulturudvalget, ministeren og klagerne for at finde en løsning. Og senest har Joy Mogensen indledt en ny omgang politiske drøftelser.

- Jeg har politiske drøftelser med Folketingets partier her inden påske, og vi fortsætter også efter påske. Hvor hurtigt, vi finder en løsning, er ikke op til mig alene – det afhænger i høj grad af, om vi partierne imellem kan opnå enighed om en løsning, som der helst skal være et bredt flertal bag, skriver ministeren i en mail til TV 2 Fyn.

- Gennem de seneste måneder har vi i ministeriet set nærmere på de forskellige løsningsmuligheder, som Slots- og Kulturstyrensen har skitseret, vi har præsenteret dem for Folketingets Kulturudvalg, og jeg har dannet mig et billede af de forskellige holdninger hos de involverede i projektet.

Afslag på dispensation

Bølgerne er gået højt i debatten om en fornyelse af slottet, siden Miljø- og Fødevareklagenævnet 17. december satte en en stopper for det 351 millioner kroner dyre projekt.

Et projekt, der skulle have forvandlet Nyborg Slot fra en historisk torso til et storstilet formidlingsprojekt med ny udstillingsbygning, en ringmur og nyt udkigstårn.

Men projektet fik afslag på en dispensation fra museumsloven, som det kræves, hvis man vil bygge eller forandre på et fredet fortidsminde.

Politisk opbakning

Kulturministeren har dog holdt fast i, at projektet har været for godt til at falde.

Og der er da også politisk opbakning til fortsat at arbejde for fornyelsen af Nyborg Slot. Til et møde 10. marts i Folketingets Kulturudvalg blev det fastslået, at der altså skal bygges noget på slottet.

Hvad og hvor meget er fortsat uvist.