Drukner i trafikstøj: - Vi har et massivt problem

Trafikken gennem Nyborg er stigende for hver dag, og det skaber en masse støj. Derfor vil Rasmus Helveg Petersen (RV) have støjsikring omkring motorvejen.

- Vi bliver efterhånden druknet i larm. 

Hver dag kører mellem 35.000 og 36.000 biler og lastbiler over Storebæltsbroen.

quote Specielt om natten er det et kæmpe problem, og vi kan ikke sove med åbne vinduer. Er det rimeligt? 

Niels Bjørkbom, formand, Støjgruppen i Nyborg

Broen bliver krydset på alle tidspunkter i døgnet, og det har øget støjen i Nyborg uhensigtsmæssigt meget.

- Det er jo ikke bare noget med, at der kommer lidt biler, når færgen kommer ind, som det var oprindeligt, da vejen blev lagt her. Nu kommer der biler her døgnet rundt. Der er lastbilstrafik klokken fire om natten. Der er stigende støjgener over en større del af døgnet, og det er en plage, siger den fynskvalgte politiker Rasmus Helveg Petersen (RV).

Værst støjprægede område

Den stigende støj i den østfynske købstad vil Rasmus Helveg Petersen nu have transportministeren til at forholde sig til.

- Jeg vil tro, at strækningen gennem Nyborg by er det værst støjprægede områder, men jeg har stillet et spørgsmål om det til transportministeren for at få det bekræftet.

Frem mod de kommende trafikforhandlinger har politikeren fra Radikale Venstre stillet flere spørgsmål, så han er godt forberedt.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der skal støjskærme til i Nyborg, men jeg er bare nysgerrig efter, hvordan det kan gøres bedst muligt, siger Rasmus Helveg.

Er det rimeligt?

For de støjplagede borgere i Nyborg er det dejligt, at problemet med støjen bliver taget til transportministeren.

- I Nyborg har man planlagt en motorvej, der går tværs gennem byen. Det har man ikke nogle andre steder i landet, og trafikken er samtidig eksploderet, siger Niels Bjørkbom, der er formand for støjgruppen Nyborg og fortsætter: 

-  Vi har et massivt problem, og det er kun rimeligt, at der bliver gjort noget ved det.

Niels Bjørkbom er formand for Støjgruppen i Nyborg. Han ønsker støjsikring langs motorvejen, så borgerne i Nyborg kan skånes for larmen.
Niels Bjørkbom er formand for Støjgruppen i Nyborg. Han ønsker støjsikring langs motorvejen, så borgerne i Nyborg kan skånes for larmen.
Foto: Rasmus Rask

Stjøjen fra motorvejen ligger over det niveau, som eksempelvis virksomheder skal holde sig indenfor, og det påvirker alle i byen, mener Niels Bjørkbom.

- Specielt om natten er det et kæmpe problem, og vi kan ikke sove med åbne vinduer. Er det rimeligt? 

Håber Christiansborg vil lytte

Frem til 2030 vil regeringen sætte gang i flere trafikinvesteringer for over 100 milliarder kroner. 

De fleste af penege vil gå til veje, broer og jernbaner, men spørger man Rasmus Helveg Petersen, så bør der også være råd til støjsikring i Nyborg. 

- Min forventning er, at der snart bliver indkaldt til forhandlinger, og der kan det godt være, at vi skal planlægge mere motorvej og en bedre infrastruktur på forskellig vis, men jeg synes også, at vi skylder at beskytte de folk, der bliver plaget af den stigende trafik. 

- Alle forstår, at Nyborg har et særligt problem, men når problemet kommer ind på Christiansborg, hvor pengene skal prioriteres, så taber Nyborg hver gang. Nu har vi så fået fat i Rasmus Helveg, og vi vil prøve at få fat i flere, der sidder i transportudvalget, siger Niels Bjørkbom.