Dyk i overskuddet hos fynsk asfalt-koncern

Hård konkurrence og islandsk opkøb fik overskuddet til at falde til et "ikke tilfredsstillende" niveau hos Munck Gruppen i Nyborg.

Opkøb og hård konkurrece satte sit præg på indtjeningen i det seneste regnskabsår hos en af landets største asfalt- og entreprenørkoncerner.

Munck Gruppen med hovedsæde i Nyborg, der netop har offentliggjort sit regnskab for 2016/2017, fik et dyk i indtjeningen fra 92 til 38 millioner kroner til trods for, at omsætningen - altså salget - steg fra 1,5 til godt 2 milliarder kroner.

Ledelsen betegner selv året som "ikke tilfredsstillende".

Det er blandt andet opkøbet af det islandske firma LNS Saga, hård priskonkurrence og tab på flere opgaver, der har præget indtjeningen, der er den dårligste i de seneste fem år. 

Selv om det islandske firma bidrager til en højere omsætning, har det kostet på bundlinjen at integrere islændingene, der også har opgaver i Norge.

Aktiviteten i koncernens hovedområder har været på niveau med året i forvejen, mens der har været øget aktivitet i selskabet Munck Havne og Anlæg.

I indværende år er der flere opløftende og spændende opgaver i vente.

Munck er blandt andet med i det konsortium, der skal etablere letbanen i Odense fra 2018-2020.

Til trods for at ledelsen forventer en fortsat hård priskonkurrence, regnes der med højere omsætning og en bedre indtjening i indeværende regnskabsår, fremgår det af ledelsesberetningen.

Munck Gruppen har en egenkapital på 592 millioner kroner og beskæftiger 1377 medarbejder - 340 mere end året før.