Efter afsløring af fynsk lægefusk: Nu strammer hovedstaden kontrol med speciallæger

På et møde tirsdag strammer Region Hovedstaden kontrollen med speciallæger. Det sker i kølvandet på en svindelsag mod en københavnsk anæstesilæge og TV 2 Fyns aktindsigt, der har afsløret 42 sager på ti år.

Efter TV 2 Fyns afsløringer af lægeparret i Svendborg, der har svindlet for 1,7 millioner kroner, er der dukket flere sager op i andre regioner.

De seneste dage har TV 2 Nyheder kunnet afsløre en københavnsk anæstesilæge i en årelang overfakturering af ydelser for 7,5 millioner kroner.

Lægen, Stig Dahm, vil dog kun betale de 2 millioner kroner retur. Resten af beløbet er forældet, mener han.

Sagen er den største sag om uregelmæssigheder i de danske speciallægers honorar-afregning i ti år, men blot en af de 42 sager, som en aktindsigt fra Speciallægesamarbejdsudvalget til TV 2 Fyn i juni måned afslørede har fundet sted siden 2012.

Sagerne har betydet, at lægerne har betalt 27 millioner kroner tilbage til landets regioner, men kravene har været langt større og viser, at tillid måske er godt, men kontrol bedre.

På baggrund af TV 2 Fyns afsløringer henvendte Dansk Folkeparti sig 17. august til regionsrådet i Region Hovedstaden for at få administrationen til at fremlægge forslag, der kan skærpe indsatsen over for snyd. Desuden ønskede man en redegørelse for, hvilke sanktioner det skal have for læger, der snyder.

Dansk Folkeparti tog sagen op

I henvendelsen fremhævede Dansk Folkeparti konklusionerne fra TV 2 Fyns aktindsigt: At 32 af de 42 sager var henhørende i Region Hovedstaden, at lægerne havde været nødt til at tilbagebetale 27 millioner kroner.

Men at kun to af lægerne har fået frataget retten til at praktisere, og kun to af de 42 sager er endt med en bod til lægerne.

Tirsdag skal Region Hovedstaden atter have sagen på dagsordenen. 

Udspillet fra administrationen er dog fortroligstemplet af hensyn til de videre forhandlinger med  Foreningen af Speciallæger, FAS.

Tavshed i Region Syddanmark

Mens administrationen hos Region Hovedstaden har udarbejdet en liste over de mange sager og der økonomiske omfang, holder Region Syddanmark kortene tæt til kroppen.

Region Syddanmark mener at regeringen har glemt Syddanmark
Region Syddanmark mener at regeringen har glemt Syddanmark

Fredag i sidste uge fik TV 2 Fyn aktindsigt i de seks sager, der vedrører regionens speciallæger.

Regionens praksisafdeling ønsker alene at oplyse, at der har været en sag i 2012, tre sager i 2013, en sag i 2014 og en sag i 2015.

Specialægesag fra Syddanmark 

Men vil gerne bekræfte, at sagen i 2015 vedrører en allerede kendt sag, der først blev afsluttet i 2019.

I sagen fra 2015 anmeldte Region Syddanmark en hudlæge til politiet, der dog frafaldt sagen, fordi det ikke kunne godtgøres, at der bevidst var snydt med ydelserne. Sagen blev afsluttet med en bod på 25.000 kroner til lægen og tilbagebetalingskrav på 219.000 kroner.

Svendborg-sag

I de øvrige sager henviser regionens prakisafdeling til, at regionens samarbejdsudvalg for speciallæger ikke er en del af regionens forvaltning og derfor ikke omfattet af reglerne for aktindsigt.

Problemerne med at tæmme de alt for kreative læger er ikke af nyere dato. Tilbage i 2012 slog Rigsrevisionen fast, at der er behov for ændrede rammer for "at styrke indsatsen, der giver regionerne bedre styrings- og kontrolmuligheder".

Region Syddanmark besluttede i juni måned at sætte 1,8 millioner kroner af til yderligere medarbejdere, der kan styrke kontrollen med de praktiserende læger og speciallæger.

Det skete på baggrund af sagen mod de to praktiserende Svendborg-læger Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen, der er blevet politianmeldt for uberettigede honorarer på 1,7 millioner kroner.

Lægerne har indgået en tilbagebetalingsordning med regionen på 1,1 millioner kroner.

Sagen ligger fortsat til undersøgelse hos Fyns Politi.

Sagen er blot en af de 22 sager, der har været mod praktiserende læger i Region Syddanmark, viser en aktindsigt, som TV 2 Fyn fik hos Landssamarbejdsudvalget for praktiserende læger i maj måned i år.