Efter Nyborg-sagen: DF vil have udlændinge til at betale for alle uddannelser

Dansk Folkeparti vil have regeringen til at ændre reglerne, så udgangspunktet er, at udenlandske studerende fra lande uden for EU skal betale for alle danske ungdomsuddannelser. Forslaget kommer efter sagen fra Nyborg Gymnasium.

Opdateret
Clock17. apr 2019, kl. 15:12
Undervisningsministeren har efterfølgende været ude og kommentere på sagen. Hun udtaler følgende til TV 2/Fyn: "Jeg er bekendt med Alex Ahrendtsens og Dansk Folkepartis ønske om at ville stramme selvforsørgelseskravene, så udenlandske studerende fra lande uden for EU eller som ikke har fået flygtningestatus i Danmark, fremover skal betale for at gå på alle former for ungdomsuddannelser - og ikke kun erhvervsuddannelserne som i dag. Spørgsmålet kræver imidlertid en lovændring og regeringen har endnu ikke taget stilling i sagen".

Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Alex Ahrendtsen, vil have ændret reglerne, så udgangspunktet er, at studerende der kommer fra lande uden for EU eller som ikke har fået flygtningestatus i Danmark, fremover skal betale for at gå på alle former for ungdomsuddannelser.

Alex Ahrendtsen kommer med forslaget på baggrund af sagen fra Nyborg Gymnasium, hvor to somaliske piger fik medhold i, at de har krav på at få betalt deres skolegang i 10. klasse, selvom de er asylansøgere uden ret til permanent ophold i Danmark. 

- Det er jo sådan, at på erhvervsuddannelserne skal udlændinge selv betale deres uddannelse, hvis de vil gå der. Men hvis de vil gå på de øvrige ungdomsuddannelser, og alle andre videregående uddannelser, så betaler staten. Og det, synes vi, er urimeligt. Vi synes, at det skal ligestilles. Vi synes, at udlændinge også skal betale for at gå på et gymnasium, siger Alex Ahrendtsen.

Brugerbetaling på erhvervsuddannelser

I udgangspunktet skal udenlandske elever, der ikke er EU-borgere eller har fået midlertidigt ophold i Danmark efter udlændingeloven, selv betale for at gå på landets erhvervsuddannelser. Reglerne om egenbetaling på erhvervsuddannelserne blev indført 1. januar 2010, fordi der i årene op til, var en stor stigning i antallet af østeuropæiske elever, der blev optaget på landbrugsuddannelserne. Det er de regler, som Alex Ahrendtsen nu foreslår også kommer til at gælde for andre ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

quote Jeg vil egentlig gerne takke rektor på Nyborg Gymnasium. Hvis han ikke havde kontaktet medierne, om hele den her sag, så havde vi nok ikke opdaget de her problemer.

Alex Ahrendtsen, MF, Dansk Folkeparti

- Vi har nogle mennesker, som står til udvisning. De skal rejse hjem, og de vil ikke kunne gå ind på en erhvervsskole, medmindre de betaler for det selv, men så vil de bare kunne gå på et gymnasium og få det hele betalt, og det er ikke rimeligt, siger Alex Ahrendtsen.

Sagen vendt med undervisningsminister

Dansk Folkepartis undervisningsordfører har taget sagen op med undervisningsminister Merete Riisager, og her er der ifølge Alex Ahrendtsen lydhørhed overfor forslaget. Nu skal det diskuteres internt i regeringen.

- Jeg har kontaktet undervisningsminister Merete Riisager og bedt hende om at få regeringen til at ændre det her. Jeg har holdt et møde med hende, og hun har lovet at tage det videre til regeringsniveau, og så må vi se om vi kan få opbakning til det, forklarer Alex Ahrendtsen

Alex Ahrendtsen afviser, at forslaget kommer fordi, Dansk Folkeparti har set sig sure på rektoren på Nyborg Gymnasium. 

- Jeg vil egentlig gerne takke rektor på Nyborg Gymnasium. Hvis han ikke havde kontaktet medierne, om hele den her sag, så havde vi nok ikke opdaget de her problemer. Så jeg er egentlig ikke sur på Nyborg Gymnasium, de har bare givet os en anledning til at få ryddet op og få skabt nogle klare regler. 

Hvor stort et problem er det her egentligt. Det må været et overskueligt antal elever, det her handler om?

- Vi vil i de kommende år se flere og flere blive afvist, fordi vi har ændret udlændingepolitikken, så folk skal rejse hjem. Derfor vil vi støde på det igen, og der bliver vi nødt til at få lavet nogle ordentlige regler. Det er rettidig omhu, siger Alex Ahrendtsen.

Socialdemokraternes medlem af folketingets undervisningsudvalg, Jan Johansen, vil endnu ikke tage stilling til forslaget fra Alex Ahrendtsen.

- Vi vil gerne have tid til at undersøge forslaget nærmere, før vi kommer med vores holdning til forslaget. Der skal en dybere indsigt til, førend vi kommer med vores udmelding, siger Jan Johansen, Soc.dem.

Politisk desperado

quote I min optik er Alex Ahrendtsen en politisk deperado, der nu gør alt for at få det sidste ord.

Henrik Vestergaard Stokholm, rektor, Nyborg Gymnasium

Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, vil ikke forholde sig til Alex Ahrendtsens forslag, men vil gerne forholde sig til, at Alex Ahrendtsen igen bruger sagen fra Nyborg Gymnasium. 

- Jeg synes, at Alex Ahrendtsen skal erkende, at børn skal have lov at gå i skole. Han skal stoppe klapjagten. Han har benyttet sig af personangreb, og jeg mener, at han bare vil have det sidste ord i den her sag. I min optik er Alex Ahrendtsen en politisk desperado, der nu gør alt for at få det sidste ord. Det tror jeg godt, at folk kan gennemskue, siger rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm. 

Alex Ahrendtsen afviser, at der er tale om en klapjagt. Han mener blot, at han passer sit job.

- Det var da godt nok noget af en skidtspand, som han hælder ned over en politisk valgt person. Det er under al kritik. Jeg passer bare mit arbejde. Jeg går ud fra, at han går ind for ligestilling også for uddannelser. Han må vel også synes, at det er underligt, at der er en ordning fra gymnasierne og en for erhvervsuddannelser, siger Alex Ahrendtsen.

I december 2018 fastslog Undervisningsministeriet, at det var lovligt, at de to somaliske piger fik lov at modtage undervisning i 10. klasse på Nyborg Gymnasium. I januar 2019 fastslog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at der ikke var grundlag for kritik af rektor i forbindelse med sagen.