Elever starter indsamling til somalisk familie

Elevrådet på Nyborg Gymnasium starter indsamling til somalisk familie. Familien har fået afslag på ophold i Danmark, og børnene har mistet retten til at gå i skole og børnehave.

Elevrådet på Nyborg Gymnasium har på et ekstraordinært møde fredag besluttet at sætte gang i en indsamling til den somaliske familie Abdisalan Hussein i Nyborg.

Udlændingestyrelsen har givet familien afslag på ophold i Danmark. Familiens børn har derfor mistet retten til at gå i skole og børnehave.

Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, er gået ind i sagen, og han har sikret, at de to ældste døtre kan fortsætte i 10. klasse.

Elever samler ind

Elevrådet ved Nyborg Gymnaium har nu anmeldt en indsamling til støtte for familien.

- Det handler om at være taknemmelig for at være født i det her land, og det kan man vise ved at hjælpe piger som dem, siger elevrådsmedlem Niels Grønlund fra 1. g på Nyborg Gymnasium.

På dagens elevrådsmøde drøftede elevrådsmedlemmerne, hvordan de bedst kan samle penge ind.

- Vi vil samle penge ind, så familien kan få mulighed for at blive boende i Nyborg og leve et anstændigt liv, siger elevrådsmedlem Estefania Bozzo Maldonado fra 2. g på Nyborg Gymnasium.

Winnie Brinkmann Jensen er lærer på Nyborg Gymnasium, og hun er juridisk ansvarlig for indsamlingen.

- Jeg støtter initiativet med indsamlingen, fordi jeg ser Nyborg Gymnasium som mere end bare en arbejdsplads. Jeg ser det som en del af min identitet, og jeg synes, det er rigtigt vigtig, at vi står sammen. Så når min arbejdsplads støtter op om det her, og jeg også mener, at det giver god mening, så skal man også trude tå på mål for det, siger Winnie Brinkmann.

- Jeg tror på, at pigerne bør blive i Nyborg og fortsætte deres dagligdag, indtil der bliver besluttet andet fra højere sted, siger hun.

 

 

Afslag på opholdstilladelse

Sagen handler om familien Abdisalan Hussein, der netop har fået afslag på en forlængelse af deres midlertidige opholdstilladelse. 

Udlændingestyrelsen begrunder afslaget med, at der nu er mindsket risiko for familien ved at vende tilbage til Somalia. 

Det forstår pigerne intet af.

- Min far er dødsdømt i Somalia. Hvis vi tager tilbage, bliver han dræbt, forklarer Roda Abdisalan Hussein, der er den ene af døtrene i familien.

Må stoppe i skole

Familiens eneste mulighed for at blive i Danmark er at lade børnene søge om asyl. Det har de gjort, men en afgørelse kan være op til et år undervejs. Imens må faderen ikke arbejde, kommunen har lukket for pengeklassen, og børnene kan ikke længere gå i børnehave og skole.

Beslutningen om at udvise familien betyder derfor også, at Roda og Ruwayda Abdisalan Hussein skal opgive den 10. klasse, som de er godt i gang med i Nyborg.

Også selv om det endnu ikke er fastlagt, hvornår de skal af sted.

Men kommunen er som konsekvens af beslutningen blevet tvunget til at smide de to piger ud af skolen.

Rektor er målløs

Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, er målløs over, at kommunen har smidt de to somaliske piger ud af skolen.

- Det er nogle superdygtige, søde og ambitiøse piger, som er meget vellidte blandt både eleverne og lærerne. De er et stjerneeksempel på integration. De taler dansk og følger rigtig godt med i timerne. De vil noget med deres liv, og de vil have en uddannelse, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

 

 

Blander sig ikke

I fredags afleverede pigerne deres skolebøger, men mandag besluttede rektoren, at de skulle komme i skole igen dagen efter. Rektoren mener ikke, at han blander sig i sagen.

- Jeg tager faktisk ikke stilling til Udlændingestyrelsen eller kommunens beslutning. Jeg siger bare, at der er nogle piger og en familie, der er endt i et tomrum, og da jeg har de her to piger på min skole, så vil jeg godt være med til at hjælpe og sikre, at de får den uddannelse, de skal have. Så jeg underkender ikke nogen myndigheder, jeg siger bare, at der er ikke nogen, der har grebet de har stakkels børn - og så gør jeg det, siger rektor Henrik Vestergaard.

  Alexander Aaagaard