Eleverne strømmer til Nyborg Gymnasium

Med knap 1000 unge tilmeldte slår Nyborg Gymnasium rekord i antallet af elever siden skolen blev grundlagt i 1946.

Skolestarten mandag er på flere måder historisk og skelsættende.

979 elever træder ind ad døren, og det er det højeste elevtal siden skolens grundlæggelse i 1946. Antallet af elever, der bor på skolens kostafdeling, er ligeledes historisk højt med 150 logerende, skriver gymnasiet i en pressemeddelse.

Som noget nyt vil de nye elever blive mødt af en makkerordning.

- Vi er rigtig glade for, at så mange vil tage en ungdomsuddannelse på Nyborg Gymnasium. Vi mener, at det skyldes de dygtige lærere, der laver motiverende undervisning, som sikrer en høj faglig standard samtidig med, at de har et klart fokus på den enkelte elevs behov, potentialer og læring. Skolens alsidige profil bidrager desuden til at skabe et spændende læringsmiljø, sociale fællesskaber på tværs af STX, HF og IB og en gymnasiekultur, der tiltrækker de unge både fra ind- og udland, skriver rektor Trine Rhein Knudsen i pressemeddelelsen.

Nyborg Gymnasium tager også hul på en ombygning til et større campus, som på sigt skal huse STX, HHX, IB, EUX, EUD, HF og et nyt 10. klassecenter.