I det fynske folks tjeneste

Ender vi i havet? Fyn synker

Den globale opvarmning gør, at havene omkring Fyn stiger. Men præcis hvor meget, bliver målt med jævne mellemrum. I dag var det ved Nyborg.

01:34

Den globale opvarmning gør, at havene omkring Fyn stiger. Men præcis hvor meget, bliver målt med jævne mellemrum. I dag var det ved Nyborg.

1 af 2

Bo Drensborg og Jørgen Mikkelsen er to af de landmålere, der måler landskabets bevægelser i speciallavede køretøjer.

- Vi kan måle helt ned på millimeter på de enkelte punkter, fortæller Jørgen Mikkelsen, mens han triller rundt i den gule målemaskine.

Historiske målinger

Siden 1889 er vandstanden blevet målt her ved Slipshavn ved Nyborg, Og målingerne viser, at havet omkring Fyn er steget med 8 centimeter fra 1891 til 1990. Altså på hundrede år. Men beregninger viser at have i fremtiden vil stige med meget større hast.

Samtidig med havet stiger, så bevæger jorden sig også. I nogle områder hæver landet sig og i andre områder sænker det sig. I sidste måned var måleholdet i Kerteminde, og foreløbige beregninger derfra viser at lokale områder synker mellem en og to milimeter om året.

Ikke kun for landmålerne

Målingerne foregår i tæt samerbejde med kommunerne. Og arbejdet med at kortlægge stigninger i vandstand og bevægelser i landområder laver geodatastyrelse sammen med DMI, Kystinsmektoratet og DTU.