Enighed i Nyborg: Bredt forlig igen igen om budgettet

Venstre, SF, DF, SF, Socialdemokratiet og Vi Lokale Demokrater er enige om indtægter og udgifter de kommende år i Nyborg. Men socialdemokraterne undrer sig over, hvordan landets største overskridelse af servicerammen pludselig er forsvundet.

Alle partier i Nyborg Byråd er enige om budgettet de næste fire år i Nyborg.

Dermed får borgmester Kenneth Muhs (V) det bedst mulige afsæt til kommunalvalget i november.

På et pressemøde her til aften præsenterede de seks partier Venstre, SF, DF, SF, Socialdemokratiet og Vi Lokale Demokrater budgetaftalen.

Nej til ønskescenarie

Ikke alle partier har dog fået deres ønskescenarie.

Således har Venstre fastholdt, at der skal være et driftsoverskud på 65 millioner hvert år de næste fire år.

Socialdemokratiet og SF mente, at 50 millioner kroner må være nok. De ville have brugt de ekstra 15 millioner til yderligere serviceforbedringer.

Budgetforliget indeholder anlægsudgifter på godt 100 millioner kroner om året de næste fire år - blandt andet til et nyt sundhedshus, et bassin med tilhørende multihus i Nyborg Marina, ny infrastruktur og byudvikling.

Desuden er alle partier enige om, at kommunen ikke skal stifte gæld.

I det tekniske budgetudspil var der afsat fem millioner kroner per år som økonomisk råderum til finansiering af drifts- og anlægsønsker - alternativt til skattenedsættelser eller en likviditetsforøgelse. 

Og det er reelt kun de penge, der har været til forhandling, oplyser Socialdemokratiets spidskandidat, Sonja Marie Jensen.

Landets højeste overskridelse

Allerede inden budgetforliget havde et samlet byråd besluttet at afsætte yderligere 60 millioner kroner til skoleområdet over de næste ti år, ligesom man i foråret har været enige om at investere et større tocifret millionbeløb i nye cykelstier.

Oprindelig havde kommunens administration budgetteret med serviceudgifter på 1,6 milliarder kroner i 2022, hvilket er 68 millioner højere end den udmeldte serviceramme for Nyborg Kommune og landets højeste.

Den udmelding var Kommunernes Landsforening ikke begejstret for. Samlet set skal rammen nemlig gå i nul, så Nyborgs store overskridelse ville så skulle finansieres af andre kommuners mindreforbrug.

Nu er overskridelsen nedbragt til 28 millioner kroner først og fremmest på grund af tekniske omplaceringer og anlægsudgifter til eksempelvis Nyborgs nye sundhedshus, der er skubbet et år længere frem i tiden.

Historisk højt serviceniveau

Ifølge Kenneth Muhs er serviceudgifterne i budgettet trods omposteringerne fortsat på et historisk højt niveau, hvilket bl.a. skyldes den ekstra finansiering, som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

Sonja Marie Jensen og Suzette Frovin (SF) har spurgt ind til flere ændringer fra det tekniske til den politiske budgetaftale og den ændrede serviceramme, og ifølge Socialdemokraternes spidskandidat er hun fortsat ikke tilfreds med den forklaring, hun har fået.

Langt de fleste af kommunens indtægter på 2,4 milliarder kroner er øremærket på forhånd til lovbestemte udgifter. Af de 2,4 milliarder stammer de 1,4 milliarder kroner fra skatteindtægter.