I det fynske folks tjeneste

Fængsel begrænser indsattes færden drastisk

Skudattentatet mod en fængselsbetjent tirsdag aften har fået store konsekvenser for alle 275 indsatte på Nyborg statsfængsel.

00:15

1 af 2

For første gang nogensinde har  Statsfængslet i Nyborg indført en slags nødret - også kaldet en  lockdown - i hele fængslet.

Straffuldbyrdelseslovens paragraf 33a fra 2005 bliver yderst sjældent brugt, og det er første gang, at den bliver anvendt kollektivt mod alle indsatte i Nyborg.

I Nyborg har den såkaldte lockdown blandt andet betydet, 

* at ingen indsatte siden onsdag har kunne komme i skole eller på arbejde, 
* at fælles aktiviteter er aflyst, 
* at alle er lukket inde i deres celler hele dagen
* at der er begrænsninger på handel, madlavning og telefon

Statsfængslet i Nyborg har før taget straffuldbyrdelsesloven i anvendelse; men kun på enkelte afsnit. Det er første gang den gælder hele fængslet.

Fængselsinspektør Henrik Marker siger til TV 2/FYN, at fængslets ledelse har vurderet, at det var nødvendigt at tage straffuldbyrdelsesloven i brug i hele fængslet af et helt særligt sikkerhedshensyn; men han vil ikke komme nærmere ind på, hvad det hensyn går ud på. 

TV 2/FYN er blevet kontaktet af en indsat, som fortæller,  at de indsatte opfatter lockdown´en som en kollektiv afstraffelse af alle fangerne og at fængselsledelsens indgreb forværrer stemningen i fængslet.

Han mener, at trusselsniveauet over for personalet risikerer at vokse som følge af en lockdown.

Det afviser fængselsinspektør Henrik Marker.

- De indsatte har det roligt de her dage, og stemningen har været afslappet. Flere af dem kan godt forstå, at det er nødvendigt med drastiske skridt efter den voldsomme hændelse i tirsdags, siger han til TV 2/FYN.

Ifølge loven skal et fængsel trappe begrænsningerne overfor de indsatte ned fra første dag, og det er sket, siger Henrik Marker.

- Vi er begyndt, og vi trapper ned gradvist henover weekenden, så vi er tilbage på normale forhold mandag, siger han. 

Straffuldbyrdelseslovens paragraf 33a kræver, at fængselsledelsen dagligt indberetter til Kriminalforsorgen, når paragraffen tages i anvendelse, og fængselsledelsen skal dagligt vurdere om nogle indsatte kan friholdes for sanktionerne og hvordan forholdene hurtigst muligt kan blive normaliseret.