Fagforening tilfreds med omstridt giftgrund: Nye målere skaber tryghed

Professor anbefaler grundigere undersøgelse af arbejdsmiljøet på pladsen. Projektfirma er positiv.

Når projektfirmaet Innovater lørdag inviterer til åbent hus for alle interesserede på den såkaldte Lynfrosten-grund i Nyborg, bliver det med deltagelse af fagforeningen 3F og formentlig også med en fremstrakt hånd fra fagforeningen.

Der er i øjeblikket gang i opførelsen af et 15.000 kvadratmeter stort centerbyggeri på grunden, men både beboere og arbejdere på byggepladsen har klaget over lugtgener fra blandt andet nedgravet fenol.

Efter at medarbejdere i sidste weekend fortalte om hovedpine, kvalme og træthed over at arbejde på pladsen og udtrykte stor usikkerhed over lugtgener og høje måleresultater på fenollugte på deres gasdetektor, er der anskaffet nye målere, oplyser 3F Østfyn.

- Det er problematisk, hvis virksomheden har udleveret defekt udstyr. Det er dog kommet frem, at de har ageret ude på pladsen, og at nye måleenheder er blevet frembragt. Medarbejderne er også instrueret i, hvordan de skal forholde sig til målingerne. Det er positivt, at ledelsen på byggepladsen er begyndt at reagere på de opråb, der er fra medarbejderne. Det er dog efter min overbevisning sket ret sent, og først i forbindelse med at der er kommet mediedækning på, siger næstformand hos 3F Østfyn, Andreas Jensen.

Torben Sigsgaard, der er professor i arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet, mener, at byggeledelsen bør foretage en mere grundlæggende undersøgelse af arbejdsmiljøet.

- Der har været usikkerhed om alt fra kvaliteten af målinger til prøvetagningen, så der bør igangsættes en grundig undersøgelse af arbejdsmiljøet, som foreslået af Arbejdsmedicinsk Klinik. Når dette er gjort, kan sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsleder får råd om den videre håndtering af arbejdsmiljøet på et oplyst grundlag, skriver Torben Sigsgaard til TV2 Fyn.

Han lægger sig dermed tæt op ad udtalelserne fra overlæge Erik Jørs fra Arbejdsmedicinsk Klinik i søndags.

Erik Jørs sagde, at hver medarbejder bør forsynes med en detektor, så det kan registreres over en arbejdsdag, hvor meget forurenet luft, medarbejderne udsættes for.

- Herefter har man et bedre grundlag for at kunne tage stilling til, om man skal bruge åndedrætsværn og hvilke masker, man skal bruge. Det kunne være et friskluftsværn eller masker med kulfiltre, der dog kun kan bruges i et begrænset tidsrum, siger Erik Jørs.

Morten Lykke, administrerende direktør hos Innovater, kalder Torben Sigsgaards forslag for fornuftigt.

Han oplyser samtidig, at der er fult fokus på lugtgener og brugen af åndedrætsværn.

Ifølge TV2 Fyns oplysninger er målerne indstillet til at slå ud på de mindste lugtgener.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Arbejdstilsynet.