Familie får over tre millioner efter børneskandale - og de er ikke alene

Borgerrådgiver har orienteret byrådet om mindst fire større sager, hvor Nyborg Kommune har begået fejl. Sager hvor kommunen skylder borgerne penge. Kommunen skal lægge alle kendte udgifter til fejlagtige afgørelser i børnesager åbent frem, mener forældre.

Årelange forsømmelser på det specialiserede socialområde rammer de kommende år Nyborgs økonomi som en boomerang.

Fra 2025 skal kommunen nemlig spare 40 millioner kroner om året på andre fagområder for at tilgodese børneområdet.

Og det er slet ikke sikkert, at kommunen har det totale overblik over udgifterne.

Det afslører en aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået i det oplæg, som kommunens borgerrådgiver gav byens politikere på det seneste byrådsmøde i februar.

Ifølge sager, som borgerrådgiveren har kendskab til, og det er måske kun toppen af isbjerget, så står kommunen til at skulle efterbetale 3,1 millioner kroner til en enkelt borger, hvis sag har været otte år undervejs i det kommunale system. Sagen er ikke afsluttet.

Borgmester lovede høj prioritering

En anden sag, hvor borgmester Kenneth Muhs ifølge borgerrådgiveren havde lovet højeste ledelsesmæssige prioritering og opmærksomhed, er efter fem år endnu ikke afgjort - sagen var blandt andet glemt i tre år i forvaltningen. Her skylder kommunen et ukendt beløb for merudgifter til handicapbil tabt arbejdsfortjeneste og snart også en ny bil.

I en tredje sag har et ægtepar efter fem års ventetid i slutningen af 2023 endelig fået 465.000 kroner retur i tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Sagen er ikke afsluttet.

Endelig nævner borgerrådgiveren en fjerde sag, der har verseret siden 2017, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen genbehandle sagen med henblik på udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og dækning af merudgifter.

Nyborg Kommune har ifølge TV 2's oplysninger tilbagebetalt et mindre beløb i sagen, hvor man skylder borgeren 3,1 millioner kroner, men kommunen har ikke hensat beløb  til konkrete verserende sager i forbindelse med forslag til den fremtidige finansiering af det specialiserede socialområde, oplyses det i et skriftlig svar til TV 2 Fyn.

- Der er i udviklingsplanen 2024 afsat ekstra midler til håndtering af væksten i udgifterne på det specialiserede socialområde samt opfølgning på underretninger og håndtering af nye bevillinger til borgere, som eventuelt ikke tidligere er håndteret korrekt i forhold til en faglig afgørelse i sagen, hedder det i et svar fra juridisk chefkonsulent i Nyborg Kommune, Christine Stæhr Andersen, på vegne af Nyborgs socialdirektør Lone G. Lorenzen.

Videre hedder det:

- Der kan godt være lavet beregninger i nogle enkeltsager, men det er ikke beregninger, som er indregnet i forslaget til den fremtidige finansiering af det specialiserede socialområde. Der er således ikke hensat specifikke beløb på baggrund af beregninger i enkeltsager, men der er overordnet afsat midler til håndtering af sådanne sager.

Der er altså tilsyneladende ikke foretaget en konkret, systematisk gennemgang og økonomisk risikovurdering af relevante eksisterende sager og et estimat eller beregning over en evt. efterbetaling, som der herefter er sat penge af til.

Foruroligede forældre

Og det foruroliger Kenneth Juhl Markvardsen - en af de forældre, der har været med til at starte en gruppe at familier, der ønsker dialog med kommunen for at forbedre sagsbehandlingen inden for det specialiserede socialområde.

- Vi har de her sager, hvor folk er gået glip af nogle penge, og derfor synes jeg, at kommunen skal tage af kassebeholdningen eller finde en anden buffer, så det ikke eksempelvis går ud over de penge, der nu er sat af til at forbedre forholdene inden for det specialiserede socialområde, siger han.

Kenneth Juhl Markvardsen opfordrer til, at alle sager med lovbrud bliver gennemgået, og borgerne får deres penge tilbage.
Kenneth Juhl Markvardsen opfordrer til, at alle sager med lovbrud bliver gennemgået, og borgerne får deres penge tilbage.

- Jeg er tidligere mødt frem til et byrådsmøde og har bedt politikerne om at skaffe sig et overblik over de lovbrud, som er omtalt i BDO-rapporten. For det er jo lovbrud, som kommunen kan blive gjort erstatningspligtig i forhold til, siger Kenneth Juhl Markvardsen.

Han mangler fortsat svar på sine spørgsmål.

- Vi vil gøre alt for, at de borgere, der har penge til gode, får dem retur, og at sagerne bliver fulgt til dørs nu, hvor skeletterne er kommet ud af skabene, siger Kenneth Juhl Markvardsen. 

Oversigt

    Oversigt