I det fynske folks tjeneste

Flere hundrede i demo mod giftafbrænding

- Vi giver ikke op, lyder det fra demonstranter i Nyborg mod en planlagt destruktion på Kommunekemi af farlig miljøgift fra Australien.

600 demonstranter og talere enige om, at australsk giftaffald skal blive i Australien.

Mellem 500 og 700 mennesker deltog lørdag i en demonstration i
Nyborg imod miljøminister Karen Ellemanns, Venstre, godkendelse af, at Kommunekemi afbrænder miljøfarlig gift fra Australien.

- Vi giver ikke op, er budskabet fra en lang række talere,
heriblandt formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Ella-Maria Bisschop-Larsen, og Socialdemokraternes miljøordfører, Mette Gjødskov.

En talsmand for Fællesinitiativet Stop Gifttransporten, John
Ellegaard, slår på, at nyborgenserne ikke kan have tiltro til,
at Kommunekemi varetager samfundets interesser, efter at
kommunerne har solgt virksomheden til en svensk kapitalfond.
Heller ikke Miljøministeriets sagsbehandling er pålidelig,
lyder budskabet.

Naturfredningsforeningens præsident siger, at Miljøministeriet
ikke har gjort ordentligt rede for sikkerheden ved hverken
opbevaring, afbrænding eller deponering af de giftige slagger.

Der er tale om 6100 ton af miljøgiften HCB (hexaclorbenzen), som det australske selskab, Orica, afskiber til Nyborg inden for få uger.

Også selve transporten er farlig, fordi det vil udløse en forureningskatastrofe, hvis skibet går ned under vejs, siger
Ella-Maria Bisschop-Larsen.

- Det strider mod international miljølovgivning at skaffe sig af med giftigt affald på den måde. Det skal Australien selv gøre. Der er kun ulande, som har lov til det, fordi de ikke selv har økonomi og teknologi til det, siger hun.

Også Mette Gjerskov, Soc.dem, vil have miljøministeren til at trække sin tilladelse tilbage.

- Vi skal holde fast i princippet om, at forureneren selv skal rydde op efter sig. Så længe, alverdens forurenere kan eksportere deres gift langt pokker i vold, så stopper de ikke med at forurene, siger Socialdemokraternes miljøordfører.