Flere partier vil gøre det nemmere at komme på plejehjem

I Nyborg Kommune er flere partier enige om at gøre det nemmere for ældre at blive visiteret til plejehjem.

Nyborg er den kommune på Fyn, hvor der færrest bor på plejehjem i forhold til antallet af indbyggere over 67 år.

Flere partier i byrådet mener, at den lave dækningsgrad kan være udtryk for, at det i kommunen er for svært at komme på plejehjem.

Derfor lægger man nu op til at kigge på den såkaldte kvalitetsstandard for ældreplejen. Standarden beskriver en kommunes serviceniveau og er grundlaget for visitationer til plejehjem.

- Det, jeg er bekymret for, er, om der er ældre, der ikke kommer tidsnok på plejehjem. Jeg bider særligt mærke i, at den tilfredshedsundersøgelse, vi har fået lavet på ældreområdet viste, at der hos de hjemmeboende var markant lavere tilfredshed, siger Sonja Marie Jensen.

Hun er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet og næstformand i kommunens Ældreudvalg.

73 procent vs. 88 procent tilfredshed

Undersøgelsen, som Rambøll har lavet for kommunen, viser, at der for plejecentrene var 91 procent af beboerne, der var tilfredse eller meget tilfredse, mens det for hjemmeplejen var 80 procent.

Blandt de pårørende var 88 procent tilfredse med plejecentrene, mens 73 procent var tilfredse med hjemmeplejen.

- Det, vi gerne vil, er at lempe kvalitetsstandarderne, så flere kan komme på plejehjem tidligere. Som det er nu, så skal alle andre former for pleje være afprøvet først, og der vil vi gerne sige, at måske behøver man ikke prøve alt af, inden man kan få en plads, siger Sonja Marie Jensen.


Kommunen skal en gang årligt udarbejde kvalitetstandarderne, hvori serviceniveauet er beskrevet.

Stram styring

Carsten Kudsk, der er formand for ældreudvalget og spidskandidat for partiet Vi Lokale Demokrater, mener også, at man bør lempe kvalitetsstandarden.

- Jeg tror, at når man har så stram styring, så kan det have den betydning, at visitatorer kun sender folk til plejehjem, hvis det virkelig gået ned ad bakke. På den her måde kan en ægtefælle måske komme ind tidligere og sige, at en plejehjemsplads ville være en god idé, siger han.

Løst eller KVast


Mens Socialdemokratiet og Vi Lokale Demokrater slår til lyd for en lempelse, er man i Venstre åbne for at kigge på standarderne.

Jacob Nilsson, der sidder i Ældreudvalget for Venstre, er dog mere skeptisk over for, at kommunen er for striks, når der bliver visiteret til plejehjemsplads.

- Nu har jeg siddet i Ældreudvalget i otte år, og jeg har ikke en eneste gang fået en henvendelse fra en ulykkelig pårørende, der ikke kan få sin mor på plejehjem. Vi skal også prøve at finde ud af noget, der passer til virkeligheden, siger han.

En analyse, der blev færdig i sommer, viser, at kommunen har plejepladser nok frem til 2027. Det bygger dog på flere forskellige forudsætninger. Blandt andet, at op mod 80 procent af pladserne på det friplejehjem i Strandhøjen, der skal stå færdigt næste år, kan indtages af kommunens egne borgere.

Løst eller KVast

Den store spørgsmål politikerne imellem er altså, om den lave dækningsgrad er udtryk for, at for få kommer på plejehjem, eller om folk bare gør brug af muligheden for at blive i eget hjem.

Fordi problematikken igennem længere tid har fyldt i Nyborg Kommune, var tre politikere fra kommunalbestyrelsen og en kandidat inviteret med i TV 2 Fyns Løst eller KVast.

Der var tale om Sonja Marie Jensen (A), Carsten Kudsk (Vi Lokale Demokrater), Jacob Nilsson (V) og Emilie Haaning, der er kandidat for Radikale Venstre.

I toppen af artiklen kan man se, hvordan det gik.

Man kan se flere afsnit på tv2fyn.dk/kvast

Se hele forhandlingen mellem de fire politikere.

Se hele forhandlingen mellem de fire politikere Fotograf: Jonathan Malat Redigering: Anton Gyde/Jonathan Malat
50468-58435d2b.jpeg
50468-58435d2b.jpeg
a
Socialdemokratiet
Sonja Marie Jensen
Født 13/7/1994 - Samboende men ikke gift - Ingen børn - 5540 Ullerslev
Nuværende stilling: Skolelærer
261322-420c2162.jpeg
261322-420c2162.jpeg
V
Venstre
Jacob Nilsson
Født 21/4/1976 i Nyborg - Samboende men ikke gift - 3 børn - 5853 Ørbæk
Nuværende stilling: Massør
281613-448bc109.jpeg
281613-448bc109.jpeg
Vi Lokale Demokrater
Carsten Kudsk
Født 2/5/1971 i Esbjerg - I parforhold men ikke samboende - Ingen børn - 5800 Nyborg
Nuværende stilling: 1 Viceborgmester
282228-8580574f.jpeg
282228-8580574f.jpeg
rv_2
Radikale Venstre
Emilie Haaning
Født 8/12/1989 - Ikke oplyst - 2 børn - 5853 Ørbæk
Nuværende stilling: Social- og sundhedsassistent