I det fynske folks tjeneste

Først på Fyn: Nyborg åbner for udendørsbesøg på plejehjem lørdag

Nyborg Kommune åbner med visse restriktioner for besøg på plejecentre, aflastningspladser og sociale bosteder.

Nyborg Kommune vil nu tillade besøg på plejehjemmene Foto: undefined

Nyborg Kommune åbner nu som den første fynske kommune for besøg på udendørsarealer på sociale bosteder, plejecentre og aflastningspladser.

Meldingen kommer officielt ud efter et møde i Ældreudvalget og Social og Familieudvalget fredag.

Åbningen gælder fra lørdag dog med visse restriktioner.

Læs også Udsigt til udendørsbesøg: - Stor betydning for børnene og deres mor

Baggrunden for den ændrede praksis er en ny melding fra Sundhedsstyrelsen, der allerede den 3. april fik at vide af Styrelsen for Patientsikkerhed, at der kunne gives tilladelse i kommunerne efter en nøjere vurdering af de sundhedsmæssige forhold.

Sundhedsstyrelsen har erkendt, at man hidtil har tolket retningslinjerne for restriktivt.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Socialafdelingen i Nyborg Kommune har nu udarbejdet nogle ens principper og forholdsregler for, hvordan besøg på plejecentre og aflastningspladser samt på sociale bosteder kan håndteres, så det er sundhedsfagligt forsvarligt.

Læs også Fejl i regler om plejehjemsbesøg: Borgmester vil rykke på det med det samme

Det sker for at reducere risikoen for smittespredning samt sikrer beboernes og medarbejdernes trivsel og tryghed.

På grund af institutionernes forskellige fysiske rammer for besøg, herunder etagebyggeri eller udearealer, skal lederne sikre tilpasning efter stedets fysiske forhold.

Institutionen skal desuden foretage en individuel vurdering af om beboeren er i stand til at forstå og efterleve de restriktioner, som situationen påkalder sig for at undgå unødig smittespredning.

Fællestillidsrepræsentant Lone Smidt i Nyborg Kommune er hørt i sagen om genåbning.

På baggrund af de forventeligt mange besøg i weekenden sættes der ekstra personale på i dagvagten i weekenden 25.-26. april.

De nye retningslinjer

Generelt

 • Pårørende kontakter telefonisk og i god tid inden besøget, institutionens leder eller                  stedfortræder med henblik på at aftale besøgets tidspunkt.
 • Pårørende skal mundtligt samtykke til at efterleve retningslinjerne
 • Personalet skal have den nødvendige tid til at forberede det praktiske i besøget.
 • Besøget er tidsbegrænset og aflægges af højst af de samme to pårørende og så vidt              muligt ikke samtidigt.
 • Pårørende skal være raske og uden symptomer på Covid-19.
 • Besøget foregår udendørs på boligens terrasse eller i institutionens have.
 • Der er ingen adgang for pårørende på institutionen eller i boligen.
 • Afstand mellem beboer og pårørende er mindst to meter.
 • Der må ingen fysisk kontakt være mellem beboere og pårørende.
 • Mad og drikke må ikke deles.
 • Der foretages aftørring med sprit af hænder og overflader før og efter besøg.

Sengeliggende, kritisk syge eller døende

 • Beboere som er sengeliggende eller hvor funktionsevnen ikke muliggør besøg på                   terrassen eller udearealer, kan der gives tilladelse til besøg i boligen dog med behørig             afstand og aftørring med sprit af hænder og overflader før og efter besøget.
 • Beboere, der er kritisk syge eller døende skal der gives adgang for pårørende til                      boligen.

Liberale erhverv

 • Der foretages en samlet vurdering af beboerens behov for serviceydelsen sammenholdt         med den øgede risiko, der alt andet lige er for smittespredning.
 • Boligen entreres gennem havedør og så vidt muligt uden berøring af kontaktflader.
 • Der anvendes værnemidler fx visir, mundbind og handsker
 • Der sikres aftørring med sprit af hænder, overflader og materialer før og efter besøg.