Forbud mod unødigt vandbrug: Vandværk kan ikke følge med

Tårup Vandværk kan ikke følge med den høje efterspørgsel på vand, og har derfor indført et vandforbud til dets forbrugere.

Det lokale vandværk i Tårup har indført et forbud mod unødigt brug af vand som følge af, at de ikke kan følge med efterspørgslen. Det fortæller formanden for Tårup Vandværk, Peter Kildemand Larsen. 

- Det er altså alvorligt, siger Peter Kildemand Larsen. 

Vandværket betjener 240 forbrugere i Tårup ti kilometer syd for Nyborg. Blandt de 240 forbrugere er der også landmænd, og de bruger selvfølgelig mere vand end den almindelige borger, men det gør det ikke alene. 

- En medvirkende årsag til det øgede forbrug kan også være, at folk kommer hjem fra ferie og skal vaske alt muligt, siger Peter Kildemand Larsen. Vandværket har derfor udstedt øjeblikkeligt forbud mod al brug af vand ud over det absolut nødvendige i husholdninger, institutioner og virksomheder.

Vandforbud før sommerferien

Før sommerferien var den også gal, og her måtte forbrugerne undlade at vaske deres bil og vande deres haver. I dag er det altså tilladt at bruge vand til det nødvendige i sin husholdning, men man skal undgå at bruge vand til luksus. 

- Det er for eksempel almindelig bilvask, opfyldning af havebassiner og vanding af haver, siger formanden for Tårup Vandværk. 

Men selv om Tårup Vandværk har udsendt et vandforbud, så er det ikke fordi, at de løber helt tør for vand. 

- Vi har masser af vand, vi kan bare ikke nå at vandbehandle mængden, siger Peter Kildemand Larsen. 

Nyborg Forsyning: - Det er business as usual

Hos Nyborg Forsyning og Service A/S oplever de ingen problemer. De har rigeligt med vand. 

- Vi har hverken nødberedskaber eller taget nogen forholdsregler. Det er 'business as usual', fortæller direktør Erik Hansen. 

Den seneste gang Erik Hansen kan huske, at vandforbud har været på tale, var helt tilbage til 80'erne. Her indførte man datovandingsforbud, sådan at nogle husstande kunne bruge vand på lige datoer og omvendt. 

- Historisk set har vi altid kunnet sikre vand til husholdningen, siger direktøren. 

Tilbage i 80'erne brugte man endda en million kubikmeter vand mere end i dag. Det vil svare til, at man skulle fordoble forbruget i dag for at løbe ind i de samme problemer. 

Holder øje med vandet

Indtil videre lover formand Peter Kildemand Larsen fra Tårup Vandværk, at der er vand nok til alle, så længe folk overholder forbuddet mod unødigt vandforbrug.

Forbuddet er med til at forsøge at normalisere vandforbruget. Peter Kildemand Larsen fortæller, at køligere vejr også ville kunne hjælpe på vandefterspørgslen. 

Formanden kan ikke sige noget om, hvor længe vandforbuddet kommer til at vare, men han håber, at forbrugerne vil overholde forbuddet. Foreløbigt holder Tårup Vandværk øje med mængden af vand dagligt. 

- Hvis vi får større problemer, så tager vi den derfra, siger Peter Kildemand Larsen.