I det fynske folks tjeneste

Forskningsskib sejler Storebælt tyndt

Aarhus Universitets forskningsskib, Aurora, sejler i denne uge Storebælt tyndt for at undersøge, hvordan strømmene i bæltet påvirker havmiljøet.

På togtet med Aurora vil forskerne lave detaljerede undersøgelser omkring såkaldte strøm-flaskehalse i Storebælt. Foto: Ole Holbech

De specielle strømforhold i Storebælt kan være forklaringen på, at de danske farvande har et meget produktivt økosystem og store bestande af fisk og marsvin. De forhold skal forskerne på Aurora nu undersøge.

På togtet med Aurora vil forskerne lave detaljerede undersøgelser omkring såkaldte strøm-flaskehalse i Storebælt.

- Hypotesen er, at vandmasserne omkring 'flaskehalsene' bliver blandet grundigt, hvilket har en kraftig effekt på hele økosystemet i store dele af de danske farvande, skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under kortet ...

Dybdekort: Kortet viser den smalle, dybe rende (mørke farver) gennem Storebælt. Foto: Miljøministeriets Areal Informations System

Teorien er, at blandingen af havvandet i Storebælt medfører, at næringsrigt vand fra dybet føres op i de højere vandlag. Her skaber det kraftig vækst i det mikroskopiske plante- og dyreplankton, som er grundlaget for hele fødekæden i havet.

Dette kan så igen skabe føde til store fiskebestande og i sidste ende mange marsvin.

Bevilling fra Dansk Center for Havforskning

På togtet deltager forskere og studerende fra Danmark, Tyskland, Sverige og USA, og projektet er finansieret af en bevilling fra Dansk Center for Havforskning.

Mandag 9. april ligger Aurora i Aarhus Havn, hvor skibet rigges til, og det videnskabelige udstyr afprøves. Derefter afgår skibet mod det nordlige Storebælt.

Togtet sluttet lørdag 14. april, hvor Aurora returnerer til Aarhus.