I det fynske folks tjeneste

Fynsk borgmester: Ny planlov er god - men ikke god nok.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (Venstre), vil forsøge at overbevise Folketingets Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg om, at planloven skal gøre det endnu lettere at placere erhverv i landzone.

Borgmesteren i Nyborg, Kenneth Muhs, har bedt om foretræde for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg, fordi et udspil til en ny planlov efter hans mening stadig begrænser muligheden for at placere erhvervsvirksomheder på landet.

Ganske vist tillader loven, at der etableres erhverv i overflødiggjorte bygninger - primært nedlagte landbrug. Den tillader også at bygge til, når virksomheden er etableret i de eksisterende bygninger.

Men for det første nævner udspillet ikke transport. Kun håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, lager- og kontorformål, liberale erhverv og forenings- og fritidsformål.

Desuden åbner udspillet kun mulighed for at udvide eksisterende overflødiggjorte bygninger med op til 500 m2.

Ifølge Kenneth Muhs er overflødiggjorte bygninger ofte i en stand og udformning, der gør det vanskeligt at indrette dem til at opfylde moderne virksomheders behov.

Kenneth Muhs vil prøve at overtale Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om, at det skal være muligt at rive gamle bygninger ned og bygge nyt.

Et konkret udgangspunkt for hans initiativ er virksomheden Folmers Transport. Vognmand Jan Skovlund ville gerne flytte sin virksomhed fra Nyborg by til en nedlagt landbrugsejendom, hvor han og hans familie bor.

 

Læs også Vognmand fik afslag igen igen

 

Men hidtil har den eksisterende planlov ført til gentagne afslag, selvom Nyborg Kommune har bakket hans planer op.

Og uden tilladelse til at opføre tidssvarende bygninger vanskeliggør det hans udflytning.

- Vi ser med tilfredshed på det generelle udspil, skriver Kenneth Muhs til udvalget og tilføjer:

- Men vi havde dog set frem til, at vi som byråd fik endnu flere muligheder for placering af erhverv i landzone, så der bliver mulighed for at drive og udvikle erhvervsformer, der ikke som udgangspunkt kan indrettes i overflødiggjorte bygninger.