Fynsk kommune helt i bund: Knap hver tredje forlader folkeskolen uden brugbar eksamen

Næsten hver tredje elev, der forlader folkeskolen i Nyborg Kommune, står tilbage med en eksamen, der ikke kan bruges til at komme ind på én eneste uddannelse. Det placerer den østfynske kommune som den næst dårligste kommune i hele landet.

Når eleverne i Nyborg forlader niende klasse, er det kun 70 procent af eleverne, der har karakterer til at komme ind på en uddannelse. 

Det viser en ny undersøgelse lavet af Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed, hvor der er taget udgangspunkt i skoleåret 2018/2019.

- Det er en utilfredsstillende stor andel af de unge, der forlader vores folkeskole med en eksamen, de ikke kan bruge til noget som helst, lyder kommentaren fra Suzette Frovin (SF), der er formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget i Nyborg Kommune.

Undersøgelsen kortlægger andelen af elever i niende klasse i alle landets kommuner, der ikke opnår karakterer, så de kan få direkte optagelse på en erhvervsuddannelse. Det vil sige, at de som minimum skal have 02 i dansk og matematik, og have et gennemsnit på over 02 i alle eksamensfag, hvilket er kravet til optagelse på en erhvervsuddannelse, der har de laveste karakterkrav af alle ungdomsuddannelser.

Den primære årsag til at eleverne ikke opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne er, at eleverne ikke har taget alle de obligatoriske prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Problem i årevis

På Fyn er andelen af elever, der ikke opfylder disse karakterkrav, størst i Nyborg Kommune. Og på landsplan er det kun Lolland Kommune, hvor der er flere elever, der ikke opfylder kravene til at komme ind på en erhvervsuddannelse. Her er tallet for elever, der ikke har tilstrækkelige karakterer 68 procent. Ærø Kommune indgår ikke i undersøgelsen, da der er for få elever.

Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingsenhed. Ærø Kommune er ikke omfattet af undersøgelsen, da der er for få elever.
Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingsenhed. Ærø Kommune er ikke omfattet af undersøgelsen, da der er for få elever.

Nyborg Kommune har i en årrække ligget dårligt i undersøgelserne fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed.

- Vi er meget opmærksomme på, at vi har et problem, og vi har sat en række initiativer i gang for at forbedre karaktererne på vores folkeskoler. Vi gør noget på den korte bane, men det er også vigtigt, at vi får lavet en indsats, der virker på den lange bane, siger formanden for det ansvarlige udvalg i Nyborg, Suzette Frovin.

I 2014/2015 lå Nyborg Kommune faktisk over landsgennemsnittet med over 80 procent af eleverne, der opfyldte kravene for at komme ind på en ungdomsuddannelse. 

Men i de senere år er andelen af elever med tilstrækkelige karakterer dalet stødt, og fra 2017/2018 til 2018/2019 faldt andelen af elever med over 02 i danske og matematik med over fem procentpoint til 70 procent i 2018/2019. 

Tallene for 2019/2020 viser dog en stigning i elever, der klarer sig godt, men det skyldes, at eleverne dette år ikke gik til eksamen på grund af corona.

Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingsenhed. Tallene for 2019/2020 er beregnet ud fra elevernes standpunktskarakterer, da de på grund af corona blev ophøjet til afsluttende eksamenskarakterer. Derfor tager rapporten ikke udgangspunkt i de seneste tal.
Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingsenhed. Tallene for 2019/2020 er beregnet ud fra elevernes standpunktskarakterer, da de på grund af corona blev ophøjet til afsluttende eksamenskarakterer. Derfor tager rapporten ikke udgangspunkt i de seneste tal.

Politisk fokus

Undersøgelsen tager også højde for sociale, demografiske og økonomiske forhold i de enkelte kommuner, og Benchmarkingenheden opstiller derfor et mål for, hvor mange elever i hver kommune, der forventes at kunne opfylde karakterkravene. 

I Nyborg Kommune forventes 75 procent af eleverne at kunne opfylde kravene, men det er altså færre, der i virkeligheden opnår de nødvendige karakterkrav for at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse.

Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingsenhed
Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingsenhed

Men ifølge Suzette Frovin er Nyborg Kommune allerede godt i gang med at forbedre situationen for eleverne i kommunens folkeskoler.

- Vi har kigget på tallene, og vi har fokus på det i byrådet. Vi arbejder derfor på at få mere systematik ind i, hvordan skolerne arbejder, og hvordan vi får et fagligt løft, siger hun.

Hun fortæller, at kommunen blandt andet har afskaffet læseferien for de ældste elever, så de skal møde op på skolerne og forberede sig til eksamenerne sammen med andre elever og lærerne. 

Kommunen har også lavet såkaldte turboforløb, hvor eleverne arbejder fokuseret med dansk og matematik i en kortere perioden. Eleverne har også mulighed for at komme i et kombineret praktik- og skoleforløb i de ældste klasser, så de går i skole i to dage om ugen og er i praktik i tre dage.

- Vores interne undersøgelser viser, at vores initiativer har stor effekt, men vi har stadig udfordringer med en alt for stor gruppe af vores elever, der hverken kommer i gang med en uddannelse og et job. Det er et stort problem, som vi fortsat skal arbejde med, siger Suzette Frovin.