I det fynske folks tjeneste

Gammelborg - På sporet af Nyborg Slots forgænger?

Østfyns Museers arkæologer foretog i marts 2013 en arkæologisk undersøgelse af Gammelborg nær Vindinge ved Nyborg. I mange år har stedet været omtalt som en mulig forgænger for Nyborg.

Er det Nyborg stolte fortid, der gemmer sig jorden her med Vindinge kirke i baggrunden?

En enkelt udgravning havde antydet forsvarsværker, men ingen vidste rigtig noget.

Derfor var det på tide at undersøge, om man kunne finde nogle svar. I disse år er der iværksat en større forskningsindsats med henblik på at klarlægge Nyborgs historie.

Især for den tidligste periode er der store huller i vores viden om et af de mest centrale kulturarvsmonumenter fra Danmarks middelalder.

Nyborg Slot blev i følge de skriftlige kilder grundlagt omkring 1170, men der vides ikke noget præcist om den ældste borg ligesom den ældste bydannelse i forbindelse med borgen er ukendt.

Østfyns Museer er i færd med at opstille en række hypoteser omkring slottets og byens tidligste udvikling, som arkæologiske undersøgelser skal be- eller afkræfte holdbarheden af.

Et af de steder, der har været bragt i spil som en forgænger for Nyborg Slot er Gammelborg ved Vindinge.

Utænkeligt at Nyborg ikke var kontrolleret

Navnets alder er ukendt, men det optræder på flere historiske kort. Selvom Ny i Nyborg ikke behøver betyde, at borgen har afløst en ældre, så synes det utænkeligt, at et så vigtigt strategisk sted i det danske rige ikke har været befæstet eller kontrolleret i en eller udstrækning tidligere.

?Gammelborg? ligger på et plateau godt beskyttet på tre sider af Vindinge Å. Tilbage i 1600-tallet blev det fortalt, at man stadig kunne se både vold og grav på stedet og ret præcist angav størrelsen af området.

Den genfandt museets arkæologer nu i sin fulde udstrækning. Det er en spids grøft, der indhegner og beskytter et ca. 3½ hektars stort område.

Alderen er det imidlertid ikke rigtig muligt at sige noget om endnu. Den var meget fundtom bortset fra et hestekranium, der lå allerøverst.

Heldigvis blev der inden for grøften fundet spor af stolpehuller, der gik parallelt med den spidse grøft. Stolpehullerne kan være de sidste spor efter en palisade, som har omsluttet anlægget.

Kulstof 14 prøver giver måske svaret

Arkæologerne udtog straks jordprøver af herfra, der indeholder rester af trækul, og som med held kan C14 dateres og hermed være med til afklare stedets historie og placering i forhold til Nyborg.

Foreløbigt er det altså sparsomt med resultater. Men der er næppe nogen tvivl om, at hele området omkring Vindinge, med den store kirke, Rosildevolden og spor af handelsplads, er yderst interessant i Nyborg sammenhæng.

Hvad er det for et mytisk anlæg, der befinder sig ved "Gammelborg"? Er det en tilflugsborg, hvor man i urolige tider har kunnet søge beskyttelse?

Hvilken datering har anlægget - tidlig middelalder eller ældre? Det ved vi forhåbentligt om nogle måneder.

Grøften er dog helt sikkert menneskeskabt og uanset datering har arbejdet krævet enorme ressourcer, fælles indsats og koordinering.

Derved fremstår "Gammelborg" som en vigtig brik i det puslespil, der udgør forståelsen af det Østfynske kulturlandskab og den særlige plads i historien som området altid har haft som magtcentrum i det danske rige.

Det udgør en af hjørnestenene i Østfyns Museers forsknings og formidlingsindsats i disse år.