Giftransporterer er betænkelige

Byrådet i Nyborg er betænkelig ved at Kommunekemi i Nyborg skal modtage australske gifttransporter. Tirsdag aften vedtog byrådet at sende en række spørgsmål til Miljømimisteren.

Borgerne er utrygge

Miljøstyrelsen har godkendt, at 6000 tons HCB-holdigt giftaffald kan transporteres fra Australien til Danmark for at blive afbrændt på Kommunekemi.
Det er  byrådet i Nyborg så betænklig ved at det nu har sendt et brev til Miljøminister Karen Elleman.  
I brevet står der at man oplever, at kommunens borgere udtrykker usikkerhed og utryghed vedrørende miljøministerens beslutning om at tillade transporten  af giftaffaldet fra Australien til Nyborg.

Tre spørgsmål til ministeren

Derfor beder byrådet nu ministeren besvare følgende spørgsmål:

  • Er alle muligheder for en lokal håndtering af affaldet i Australien afdækket?
  • Er der ingen mulighed for en sikkerhedsmæssig og miljømæssig rimelig nedbrydning af affaldet i andre lande som ligger nærmere Australien end Danmark. (Eksempelvis Japan og Sydkorea)?
  • Er alle de internationale konventioner, som Danmark har underskrevet, overholdt i forbindelse med tilladelsen?

Hvis der viser sig at være tvivl omkring de ting spørgsmålene handler om vil Nyborg byråd bede miljøministeren revurdere sin afgørelse.

I brevet skiver byrådet dog også at" ... byrådet har stor tillid til, at Kommunekemi kan håndtere giftaffaldet fra Australien, hvis miljøministeren skulle fastholde tilladelsen til, at det australske gift skal transporteres til Danmark og afbrændes på Kommunekemi."
 

Se indslag kl 19.30