Glæde og forargelse: Udvidelse af Nyborg Slot kan ødelægge fortidsmindet

Nyborg Museum vil lave en tilbygning for at genskabe slottets udseende i storhedstiden. Østfyns museer er glade, men flere foreninger er forargede.

Bølgerne gik højt ved de gamle voldgrave ved Nyborg Slot, da Miljø- og Fødevareklagenævnet tirsdag besigtigede byggepladsen for den nye tilbygning til slottet, der lyder på 350 millioner kroner. 

For mens Østfyns Museer og Slots- og Kulturstyrelsen synes, at en tilbygning vil fortælle historien om det gamle slot bedre, mener foreninger som Kultur og Arv og Foreningen for Nyborgs Forskønnelse, at man skal bevare det slottet, som det er og passe på fortidsmindet.

- Der vil ske det, at hvis man tillader byggeriet, vil det aldrig blive muligt at komme tilbage til Nyborg Slot, som det var, siger Frederik Siemssen, der er formand for Kultur- og Arv.

Den holdning deler direktøren for Østfyns Museer ikke.

- Vi vil gøre det til levende kulturarv, som man kan forholde sig til og kan gå direkte ind i. På den måde kan vi gøre historien tilgængelig og forståelig for almenheden, forklarer Erland Porsemose.

Der er en stor udvidelse til 350 millioner planlagt af Nyborg Slot.
Der er en stor udvidelse til 350 millioner planlagt af Nyborg Slot.
Foto: Alexander Aagaard

Restriktive regler

Planen er at udbygge slottet med 2000 kvadratmeter og blandt andet genskabe indtrykket af den ringmur, der før i tiden omkransede slottet. 

Hos Kultur og Arv køber man dog ikke ind på, at det skal gøre noget for den historiske oplevelse.

- Man vil tilføre 2000 kvadratmeter moderne konferencefaciliteter med industrikøkken, cafeteria, støbt kælder, kloakering og 12 toiletter hele vejen gennem et af vores fineste fortidsminder, siger en uforstående Frederik Siemssen.

quote Vi vil gøre det til levende kulturarv, som man kan forholde sig til og kan gå direkte ind i. På den måde kan vi gøre historien tilgængelig og forståelig for almenheden.

Erland Porsemose, direktør for Østfyns Museer

Han forklarer, at fortidsminder normalt bevares meget restriktivt, og at alle ændringer skal være tvingende nødvendige og kunne føres tilbage til den status, som det havde før. Det er ikke tilfældet med Nyborg Slot. 

Dem bevarer vi normalt meget restriktivt, alle ændringer skal være tvingene nødvendige og skal kunne føres tilbage til den status, som det havde før.

Han bakkes op af Foreningen for Nyborgs Forskønnelse.

- Man underkender en lovgivning, hvor man ophæver en restriktiv fredning. Det er farligt, siger Dorte Riis Madsen, der er repræsentant for foreningen og tilstede ved dagens besigtigelse. 

Vil bare smuldre i fred

På Nyborg Slot håber man, at besigtelsen leder frem til den planlagte udvidelse. 

- Vi har at gøre med noget, der i årenes løb er blevet så maltrakteret, at den sammenhæng, der var mellem borg og byrum ikke er den historie, man kan genkende i dag, medmindre man har læst tykke bøger om det, forklarer Erland Porsemose.

Erland Porsemose håber, at de får lov til at lave den store udvidelse af Nyborg Slot.
Erland Porsemose håber, at de får lov til at lave den store udvidelse af Nyborg Slot.
Foto: Alexander Aagaard

Han forstår godt, at foreningerne har kritikpunkter til udvidelsen, men ser kun den store udvidelse som en god investering for Nyborg og slottet.

quote Nyborg er et af de fineste, helstøbte gamle købstadsmiljøer, og tilførelsen af 2000 kvadratmeter hård murstensbyggeri, der er fremmed for byen, vil ikke gøre noget godt.

Frederik Siemssen, formand for Kultur og Arv

- Nogen mener, at fortidsminder bare skal have lov til at forgå og stå i fred. Vi er ret overbeviste om, at hvis man ikke gøre noget nyt, vil det i stedet smuldre i fred. Ved at lave sådan en indsats og gøre kulturarven levende og relevant i dag, sikrer vi, at slottet stadig står her om 300 år.

Han er dog med på, at det handler om, at hvis man giver tilladelse til at udvide fortidsmindet, giver det præcedens i fremtiden.

En principiel sag

Og det er netop med henblik på præcedens, at man i Foreningen for Nyborgs Forskønnelse vil undgå at få Nyborg Slot udviddet. 

- Det her er i allerhøjeste grad en principiel sag. Det kan åbne for, at man aldrig nænsomt længere kigger på fortidsminder, og det bliver jeg bekymret for, siger Dorte Riis Madsen.

Hun er bange for, at det bliver en åbning til, at man bare kan behandle en lovgivning, som man har lyst. Noget, som Frederik Siemssen er enig i.

Ditte Riis Madsen mener, at det strider imod lovgivningen at udvide slottet.
Ditte Riis Madsen mener, at det strider imod lovgivningen at udvide slottet.
Foto: Alexander Aagaard

- Der er en årsag til, at vi værner om vores fortidsarv. Vi har lavet regler over de sidste 100 år om, at vi skal passe på fortidsminderne. De fortæller vores historie og en del af vores identitet. Den model, man har her med bare at banke 60 søjler i beton og 60 i stål ned på kryds og tværs i det arkælogiske levn, det er noget af det hårdeste, man har set, siger Frederik Siemssen.

Nyborg bliver mere attraktiv

Ved at bygge ud og lave om i den historiske oplevelse, kan det placere Nyborg som en endnu mere historisk by at besøge. Det er i hvert fald tanken fra både Slots- og Kulturstyrelsen og Østfyns Museer. Men det er Kultur og Arv ikke sikker på, bliver tilfældet.

quote Det her er i allerhøjeste grad en principiel sag. Det kan åbne for, at man aldrig nænsomt længere kigger på fortidsminder, og det bliver jeg bekymret for.

Dorte Riis Madsen, repræsentant for Foreningen for Nyborgs Forskønnelse

- Jeg ved, at museet håber det, men Unesco har flere gange sagt, at gør man det her, vil det forringe Nyborg Slots chancer for at komme på verdensarvslisten. Nyborg er et af de fineste, helstøbte gamle købstadsmiljøer, og tilførelsen af 2000 kvadratmeter hård murstensbyggeri, der er fremmed for byen, vil ikke gøre noget godt, understreger Frederik Siemssen.

Frederik Siemssen er kommet meget i Nyborg som barn og er imod en udvidelse af slottet.
Frederik Siemssen er kommet meget i Nyborg som barn og er imod en udvidelse af slottet.
Foto: Alexander Aagaard

Det forholder Erland Porsemose sig anderledes til. Han tror nemlig, at den planlagte udvidelse vil være god for både Nyborg, slottet og dem, der bor i byen.

- Det, vi gør, er at bringe kulturarven til live, og det vil betyde, at der kommer en opblomstring i Nyborg, både i forhold til øget omsætning og øget turisme. Og så øger det attraktionsværdien i at flytte til Nyborg og blive en del af historien, siger han og fortsætter:

- Vi kan mærke en borgerstolthed i Nyborg. Folk siger, at vi lever lige midt i historien, og det er efter min overbevisning det bedste sted at leve.

 Slots- og Kulturstyrelsen har ikke ønsket at kommentere på sagen.