Gode historier gavner miljøet i fængsel

I Nyborg har arbejdsmiljørepræsentanter gået i front med at fortælle gode medarbejderhistorier. Det skriver Magasinet Arbejdsmiljø.

Tendensen er klar på langt de fleste arbejdspladser. Når vi er utilfredse råber vi højt, men samtidig glemmer vi at bemærke og sætte fokus på de gode ting og oplevelser. Derfor kan arbejdsmiljø ofte komme til udelukkende at handle om de negative ting.

Det var tre arbejdsmiljørepræsentanter fra Statsfængslet i Nyborg så trætte af, at de opfordrede medarbejderne til at sende positive historier på mail. Disse blev efterfølgende anonymiseret og hængt op rundt omkring på arbejdspladsen til glæde, gavn og inspiration.

"For nogen tid siden var jeg lidt presset i mit privatliv, hvilket havde indflydelse på alle aspekter af mit liv, også mit arbejdsliv. En kollega bemærkede det og spurgte ind til det og tog sig tid til at snakke med mig,” lyder en af de små historier.

"Et godt arbejdsmiljø starter hos dig og mig. Og derfor valgte vi at fokusere på, hvad det er, vi som kolleger gør for hinanden, som får os til at trives," fortæller Katrine Tangaa Larsen, der er arbejdsmiljørepræsentant i fænglset til Magasinet Arbejdsmiljø.

15 historier er det blevet til, de går nu i ring med et håb om at huske medarbejderne på, at de gode historier også skal fortælles. Tangaa Larsen er klar over, at historierne ikke er ensbetydende med, at de udfordringer arbejdspladsen har forsvinder. Det handler blot om at have ligevægt mellem ris og ros.

"Det er et lille projekt, som selvfølgelig ikke ændrer noget ved de store linjer. Men som arbejdsmiljørepræsentanter synes vi også, det er vores rolle at kigge på, hvad der fremmer trivslen og skaber et godt arbejdsmiljø og ikke kun fokusere på problemer. Og har vi det godt med hinanden, bliver andre ting måske også nemmere," siger Katrine Tangaa Larsen.