Godkendt: Nu kan kæmpe marina-byggeri endelig gå i gang

Miljø- og Fødevareklagenævnet giver tilladelse til at projekt med 2.800 lystbåde ved Knudshoved i Nyborg. Marsvin-konsekvenser undersøgt godt nok.

Langt om længe kan et storstilet marinaprojekt til 2.800 lystbåde nu gå i gang i den tidligere Knudshoved Færgehavn ved Nyborg.

Lystbåde-projektet har været ti år undervejs.

Danmarks Naturfredningsforening har to gange klaget over Kystdirektoratet afgørelse, fordi konsekvenserne på marsvinebestanden ifølge foreningen ikke er undersøgt godt nok. 

Nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet dog endegyldigt besluttet at afvise naturfredningsforeningens klage.

Nævnets medlemmer mener, at Kystdirektoratet har foretaget den lovpligtige konsekvensvurdering - en vurdering, der slår fast, at lystbådehavnen ikke vil have skadelige virkninger på fauna, natur og dyr.

Direktoratet har desuden lagt vægt på, at der fastsættes begrænsninger i sejlhastighed i havnens ordensreglement, som sikrer, at der ikke er støjpåvirkninger fra hurtigtgående fartøjer på grund af havnens tilstedeværelse eller drift.

- Det af klager anførte vedrørende projektets mulige påvirkning af miljø og natur er ikke omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at foretage en retlig prøvelse, hedder det i afgørelsen.

Klagenævnet tager altså ikke stilling til, om det er Kystdirektoratet eller naturfredningsforeningen, der har ret.

Glad borgmester

Danmarks Naturfredningsforening mener fortsat ikke, at der er foretaget en egentlig konsekvensvurdering af, hvad den intensiverede sejlads med motorbåde kan medføre for marsvin.

Foreningen har henvist til et notat fra den 28. maj 2013 udarbejdet af to forskere fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, der vurderer, at "en stigning i trafikken af mindre både tæt på kysten, potentielt vil kunne forstyrre marsvin i nærområdet". 

Manden bag lystbådeprojektet, Peter Poulsen fra Randers, har derimod oplyst, at en fuldt udbygget marina vil udgøre under otte promille af den registrerede skibstrafik på over 50.000 bruttotons i Storebælt.

Han har ligeledes oplyst, at forekomsten af marsvin er signifikant stor, hvor skibstrafikken er størst ved foreksempel Bælterne og omkring Skagen). Derfor må det konstateres, at marsvinene åbenlyst ikke er massivt til stede inde i havnen.

Knudshoved Færgehavn var i perioden fra 1957 til 1998 benyttet som færgehavn for bilfærger.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) glæder sig over, at projektet endelig kan realiseres.

- Det er dog utroligt, at det har skullet tage næsten ti år for at få projektet endeligt godkendt, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Peter Poulsen.