I det fynske folks tjeneste

Grøn fjernvarme i Nyborg

Fjernvarmen i Nyborg var 100% CO2 fri i 2007

NFS A/S har netop opgjort det samlede energiforbrug til fjernvarme i Nyborg for 2007. Resultat er, at 99 % af fjernvarmen er fremskaffet som spildvarme i året der gik.

Varmekøbet fordeler sig med 88 % fra Kommunekemi A/S, 10 % fra Koppers A/S og 1 % fra NFS A/S' eget renseanlæg. Den sidste procent er fremskaffet fra non-food rapsolie.

Resultatet skyldes først og fremmest, at såvel Kommunekemi A/S som Koppers A/S har optimeret udnyttelsen af spildvarmen.

Kommunekemi A/S har optimeret forbrændingen af farligt affald således, at varmeproduktionen passer til NFS A/S' behov, og Koppers A/S har finjusteret varmegenvindingen således, at, den samlede leverance på 18.600 MWh i 2007 er den hidtil højeste leverance på et år.

Endelig har NFS A/S' selv sikret en endnu bedre udnyttelse af den biogas, som fremkommer ved gasudvinding fra spildevandsslam på renseanlægget.