I det fynske folks tjeneste

Grønne fisk på vejen husker borgere på at passe på vandet

Nyborg kommune vil ændre borgernes syn på vejristen. Det skal de grønne fisk på vejen hjælpe med.

En vejrist er ikke bare en vejrist, hvis man skal tro NFS A/S og Nyborg Kommune.

De er klar med TAKE CARE-kampagnen, der skal ændre borgernes syn på vejristen. Der er nemlig stor forskel på, om en vejrist leder til spildevands- eller regnvandskloakken. 

Mange bruger vejristene som en slags skraldespand, enten til tyggegummi, papir eller cigaretskodder og endda til maling og kemikalier. Men regnvand og spildevand deles i to forskellige kloaksystemer. Og vejristene er til at lede regnvand. Og det bliver ledt direkte ud i naturen. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad man putter i ristene i vejene.

Som led i kampagnen brænder NFS og Nyborg Kommune grønne fisk på asfalten ved enkelte vejriste over hele Nyborg Kommune. Forventningen er, at simple virkemidler tilskynder en mere miljøvenlig adfærd.