Gymnasium eksperimenterer: Hvis vi afleverer mobilen, bliver vi så mindre stressede?

Kan skolegang blive mindre stressende, hvis man afleverer sin mobil i starten af dagen og fokuserer på undervisningen? Det vil Nyborg Gymnasium eksperimentere med i denne uge.

På Nyborg Gymnasium eksperimenterer eleverne i denne uge med, om det kan gøre skolegangen mindre stressende, hvis man afleverer sin mobil, så der er fokus på undervisning og ikke bip og notifikationer fra sociale medier. Ideen, den kommer fra eleverne selv.

Så når klokken mandag ringer ind til en ny skoleuge, så bliver det uden de genkendelige lyde fra en sms, en besked på messenger eller en ny snap på snapchat.

- Ideen til eksperimentet kom fra en test, vi havde i psykologi, der satte en debat i gang i klassen. Vi snakkede om, at vi unge i høj grad føler, at skolen er uoverskuelig, stressende og tidskrævende, fordi vi hele tiden sidder og skifter mellem sociale medier og derved ikke fokuserer på en opgave i længere tid, siger Estefania Bozzo, der er medlem af elevrådet og går i 3.g. Ideen til mobilfri uge kommer fra hende.

Hver morgen i hele uge 47 indsamles elevernes telefoner i første modul på gymnasiet. I frikvartererne er der arrangeret foredrag for at give eleverne noget andet at snakke om end at kigge i deres mobiler.

- Jeg synes generelt, der har været bred opbakning. Der har været nogle, der føler, de skal være lidt på tværs og ikke vil aflevere deres mobil. Men jeg tror, at der er mange, der er med på, at det er et eksperiment, og at vi skal prøve det af og se, om vi skaber et bedre læringsmiljø, hvor vi mindsker stressniveauet, og et rum hvor vi arbejder mere effektivt, siger Estefania Bozzo.

Vaner kan ikke ændres på en uge

Selve eksperimentet er ikke noget, lærerne har tvunget eleverne til. Oprindeligt var det Estefania Bozzos idé, som blev vendt i elevrådet og præsenteret for skolens rektor, der blev både glad og stolt. 

- Jeg tænker, det er super vigtigt, fordi den her distraktion, der kommer, når man bliver afbrudt af egne eller andres telefoner, Facebook, Instagram eller hvad det nu er, det betyder noget for indlæringsevnen, og koncentrationen forsvinder. Derfor håber jeg også, at det kan give en selvindsigt i, at det betyder noget, at man slukker engang imellem, siger rektor for Nyborg gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm. 

Internettet på skolen begrænses også, og det kan give en udfordring med sider, som for eksempel  lectio, der bruges til undervisningen. Men det tror både Estafania Bozzo og rektor ikke bliver et stort problem.

På fredag slutter eksperimentet, og eleverne kan igen have deres telefon i lommen, hvis de altså vil. Men både rektor og Estafania Bozzo håber, at eksperimentet har sat nogle tanker i gang hos eleverne.

- Jeg håber på, at det har rykket ved folk. Jeg ved godt, at man ikke kan ændre dårlige vaner på en uge, men jeg håber, vi kan gøre folk bevidste og opmærksomme på det her problem, og at man måske vil tænke lidt mere over det i fremtiden, siger Estafania Bozzo.