Håndhygiejne: Vask hænder og forbliv sund

Hvis vi bliver ved at vaske hænder lige så godt som nu, så kan vi minimere en lang række sygdomme fremover. Ikke mindst de klamme som diarré og børneorm.

Vi gør det hver eneste dag adskillige gange. Det plejer ikke at være noget, som vi tillægger stor betydning, men de seneste seks uger har vi haft øjnene stift rettet mod det: Håndvask.

De fynske fingre er blevet vasket og sprittet mere end nogensinde før. Fynboerne har nemlig lyttet efter i timen og været grundige med den anbefalede hygiejneregel: Vask din hænder! Gør det ofte og gør det grundigt.

Det har betydet, at smitten af coronavirus har været for nedadgående. Håndvask  - i al sin enkelthed - er nemlig en fremragende metode til at forhindre sygdomme i at springe livligt fra den til den anden hånd.

quote Hvis vi kan holde fortsat fokus på hygiejne, vil det betyde så meget for samfundsøkonomien.

Mette Bill Ladegaard, Sundheds- og ældrechef i Nyborg kommune.

Pionérarbejde inden for håndvask

Det har sygeplejerske og sundhedsplejerske Mette Bill Ladegaard vidst længe. Hun har lavet stykke vaskeægte pionerarbejde, som påviste, hvordan samfundet kan spare millioner, hvis bare vi er gode til at vaske hænder. 

I dag er Mette Bill Ladegaard sundheds- og ældrechef i Nyborg kommune, men i 1999 lavede hun sammen med sundhedsplejerske Vibeke Stage et stort forskningsprojekt som påviste, hvis man skruede op for håndvasken i børneinstitutioner, skruede man ned for sygefraværet. Ikke bare lidt, men med hele 34 procent.

Undersøgelsen vakte dengang stor opsigt i forskerkredse. Mette Bill Ladegaard var nemlig den første, der zoomede ind på håndvask som effektiv metode til at forhindre smitte af infektionssygdomme som forkølelse, influenxa, børneorm, øjenbetændelse og diarré. Sygdomme som børneinstitutioner og skoler har som flittige gæster. 

quote Hun er en af mine store ledestjerne inden for håndhygiejne, og jeg er stor beundrer.

Hans Jørn Kolmos, overlæge og tidligere hygiejneansvarlig på OUH.

Hans Jørn Kolmos, tidligere hygiejneansvarlig på OUH,  fortæller, at Mette Bill Ladegaard lavede denne undersøgelse i 1999, et tidspunkt, hvor ingen troede på at det havde særlig effekt.

- Hun er en af mine store ledestjerne inden for håndhygiejne, og jeg er stor beundrer. Hun har revolutioneret børneinstitutionernes hygiejneforhold og er en stor pioner,  siger Hans Jørn Kolmos.

Rene hænder er lige med mindre sygdom

Aldrig har Mette Bill Ladegaards budskab været mere relevant end i disse coronatider. De 20 år der er gået siden hendes undersøgelse har vist, at håndvask er et helt essentielt våben i kampen mod smitte af for eksempelvis coronavirus.

Mette Bill Ladegaard  tror på, at corona-kriosen vil komme til at medføre en bedre folkesundhed overordnet set, fordi vi får bedre hygiejne og større forsigtighed i vores omgang med hinanden i fremtiden. Så nu gælder det om at blive ved med at vaske hænder.

Det helt store spørgsmål er så: Hvordan holder vi fast i de gode vaner på den anden side af corona? Det kan nemlig få afgørende betydning for dels folkesundheden og dels samfundsøkonomien, fortæller Mette Bill Ladegaard.

-  Jeg er slet ikke i tvivl. Alle undersøgelser peger på, at hvis vi kan fastholde gode vaner, som vi har fået under corona, så kan vi reducere alle de sygdomme foregår via direkte kontaktsmitte.

Så noget så simplethen som at vaske hænder har stor betydning for folkesunden og økonomien

- Hvis vi kan holde fortsat fokus på hygiejne, vil det  betyde så meget for samfundsøkonomien i forhold til sparede sygedage for både børn, forældre og ansatte, siger Mette Bill Ladegaard.

quote Minimum en gang om året bør man have en opsang i form af undervisning. Alle institutioner og skoler bør have undervisning i korrekt håndvask.

Mette Bill Ladegaard, Sundheds- og ældrechef i Nyborg kommune.

Hvordan holder vi fast i de rene hænder?

Men hvordan gør vi det så? Hvordan fastholder vi vores nyerhvervede evner til at vaske hænderne så rene, at man kan servere tapas på dem? Det er ikke enkelt, for der er en risiko for at falde tilbage til de gamle vaner. For Mette Bill Ladegaard handler det om at holde fokus.

- Minimum en gang om året bør man have en opsang i form af undervisning. Alle insitutioner og skoler bør have undervisning i korrekt håndvask. Det er ikke bare at gøre hænderne våde - man skal vaske hænderne rigtigt, siger hun.

Professor Hans Jørn Kolmos bakker Mette Bill Ladegaard op i vigtigheden i at blive ved med at vaske hænder på grundig vis. .

- Jeg tror også på bedre sundhed generelt , hvis vi kan holde fast i de gode vaner - så har vi sparet os selv for mange andre sygdomme, siger han.