Havner på ministerens bord: Nyborg Byråd sender brev til kulturministeren om afgørelsen

Efter beslutningen om at stoppe udvidelsen af Nyborg Slot, har Nyborg Byråd valgt at sende et brev til kulturministeren for at få et møde om sagen.

Der var både jubel og ærgrelse i Nyborg, da planerne for en udvidelse af Nyborg Slot på i alt 350 millioner kroner torsdag blev stoppet, da Miljø- og Fødevareklagenævnet gav klagerne medhold.

I Nyborg Byråd var der mest plads til tristhed, og de kæmper nu videre for udvidelse. Fredag middag har de sendt et brev til kulturminister Joy Mogensen (S). 

quote Den er administrativt besluttet. Men man kan jo politisk på Christiansborg se på, om det er intentionen med museumslovgivningen

Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg

- Brevet handler om, at vi gerne vil have et møde med kulturministeren, så vi kan fortælle, hvad synspunktet er på den her afgørelse, siger borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs (V).

Spinkelt flertal

Udbygningen af slottet skulle have ført det tilbage til det firelængede fæstningsværk, der stod i byen i middelalderen med borgring og udsigtstårn.

Millionprojektet i Nyborg

Afgørelsen om at stoppe udvidelsen er taget, men Kenneth Muhs mener stadig at kunne påvirke sagen.

- Den er administrativt besluttet. Men man kan jo politisk på Christiansborg se på, om det er intentionen med museumslovgivningen, siger han og fortsætter:

- Vi fortæller danmarkshistorie, og selvfølgelig skal kultur og historie formidles med respekt for fortidsminderne. Men hvis så spinkelt et flertal kan beslutte, hvad vi skal gøre med en national klenodie, så mener vi (Nyborg Byråd, red.), at at der skal gøres noget ved museumsloven, fastslår Kenneth Muhs, der henviser til, at der i sagen er givet et snævert medhold til klagerne - fire stemmer mod tre.

I brevet skriver byrådet:

Byrådet tager Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse til efterretning og er klar over, at afgørelsen er endelig og ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Derfor ønsker byrådet en politisk drøftelse af den praksis, der med Museumsloven som grundlag, forvaltes og træffes afgørelser ud fra. Byrådet ser nærværende afgørelse som en ny administrativ praksis, der er langt mere restriktiv end den hidtil gældende.

quote Men det er heller ikke her, det skal ende. Vi giver ikke op, for det er så vigtigt, at danmarkshistorien bliver fortalt

Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg

Ufærdigt slot

En del af klagerne omhandler, at afgørelsen kan medføre uønsket præcedens i fremtidige sager. I brevet til Joy Mogensen skriver byrådet derfor følgende:

(...) Samtidigt tillader vi os at stille os undrende overfor, at der andre steder i landet har kunnet ske væsentlige til- og ombygninger af og på fredede fortidsminder. Flertallet i nævnet ligger netop præcedens til grund for ikke at give dispensation. Derfor giver det ikke mening, at projekter i for eksempel Vordingborg, Tønder, Jelling og Koldinghus har kunnet tillades, hvis netop præcedens er en afgørende faktor for ikke at dispensere fra Museumsloven.

Der har længe været byggeri på og omkring Nyborg Slot.
Der har længe været byggeri på og omkring Nyborg Slot.
Foto: Alex Syrik

Trods afgørelsen står der stadig et slot i Nyborg, selvom det flere steder dækket til af stilladser.

- Der er lavet rigtig mange tind på slottet, men som det står nu, kan man ikke komme til at besøge det i fremtiden. Så det skal gøres færdigt på den ene eller anden måde, siger Kenneth Muhs og fortsætter:

- Men det er heller ikke her, det skal ende. Vi giver ikke op, for det er så vigtigt at danmarkshistorien bliver fortalt.

Nu venter byrådet i Nyborg blot på svar fra kulturministeren.