Historisk forsinkelse: Nyborgs nye slot først færdigt i 2021

Også omlægning af torvet forsinkes, oplyser Nyborg Kommune.

Det var oprindeligt planen, at det nye Nyborg Slot skulle åbne i december 2020 - dette er nu udskudt til 2021.

Det skriver Nyborg Kommune på sin Facebook-side.

Forsinkelsen skyldes ifølge Nyborg Kommune, at tilladelserne fra Slots- og Kulturstyrelsen til slotsprojektets ny formidlingsfløj, højere tårn og ny ringmur endnu ikke er i hus.

Det gælder bl.a. sammenføjningen af det gamle slot med den nye formidlingsfløj, og højden på det nye udkikstårn og som nævnt ringmurs-forløbet.

Ændringerne skal indføjes i vinderprojektet og i udbud, før der kan bygges.

Også omlægningen af Torvet forsinkes.

Arbejdet på Torvet starter i marts 2019 og forventes færdigt i maj 2020.

Men restaureringen af Kongefløjen kører efter planen og afsluttes i 2020.

Projektet til 301 millioner kroner er det største af sin art i Danmark i nyere tid og er et partnerskab mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune, Realdania, A. P. Møller Fonden og Østfyns Museer.

Hertil kommer et udstillingsprojekt på slottet til 50 millioner kroner.