Hør larmen fra giftgrund: Ulla Billum vil have ryddet op nu

I øjeblikket hamrer entreprenørfirmaet Per Aarsleff 1800 pæle i jorden på den forgiftede Lynfrosten grund fra 7 morgen til klokken 18 om aftenen for at bygge et nyt butikscenter. Fenollugten og larmen de næste tre måneder kan naboen Ulla Billum leve med men ikke med, at giften ikke fjernes fra grunden. Nu inviteres alle nyborgenserne til besøg på giftgrunden.

Ulla Billum har boet i Knudshovedkvarteret sammen med sin mand siden 1982.

Det har hun været glad for. 

I øjeblikket er hun knap så glad. Fra tidlig morgen runger støjen mellem husmurene, når 1800 betonpæle hamres i undergrunden på den omstridte giftgrund, hvor Nyborg Lynfrost tidligere havde til huse.

Giftforureningen er omfattende og stammer fra tidligere produktion af plantegifte og tjære fra det kommunalt ejede Tjærekompagniet.

Ud over larmen hænger der en fæl fenollugt i næsen - nogle dage værre end andre.

- Vi er glade for at bo tæt på byen, vi har vænnet os til støjen fra motorvejen, og vi har det fint med, at de unge fester og der bliver bygget nyt i området, men i øjeblikket lugter det voldsomt, siger Ulla Billum, der ellers ikke opfatter sig selv som miljøaktivist, og hun har helle intet mod de nye butikker på grunden.

- De er en del af udviklingen, siger Ulla Billum.

Hun har været i dialog med kommunen, der har indskærpet entreprenørfirmaet P. Olesen og Sønner kun at fjerne de betondæk, der indkapsler forureningen, når vinden har retning væk fra boligområdet.

Dampe

- Det værste er de afdampninger, der er fra giften og kommunens svar. De skønner, vurderer og tænker, men kommer ikke med nogen klare svar på, hvad det er for en fare, vi udsættes for, siger Ulla Billum.

Det var Venstre, der har absolut flertal i Nyborg Byråd, som besluttede, at der ikke skal ryddes op. Det gjorde man med henvisning til Region Syddanmarks undersøgelse af forureningen, der ikke truer grundvand eller søer i området. Desuden konkluderer regionen med opbakning fra Miljøstyrelsen, at forureningen, der har retning mod Storebælt, reduceres kraftigt inden den ender med at blive fortyndet i Storebælt.

Tag ansvar politikere

- Det blev meldt klart ud, at man kun ville bygge ovenpå de eksisterende fundamenter og ikke ville gå i jorden, men man har udført masser af jordarbejde, der frigiver lugte, siger Ulla Billum.

Hun mener heller ikke, nogen har vurderet, hvad der sker med forureningen, når 1800 betonpæle rammes ned i den forurenede jord frem mod udgangen af november.

Op til kommunalvalget lovede Venstre, at der vil blive renset op, hvis der senere skulle blive råd til det, og at den værste forurening er placeret under de nye parkeringspladser. Det vil sige, at oprydningen kan ske uden, at inddrage det nye centerbyggeri.

- Det kommer jo aldrig til at ske, at man lukker et butikscenter for at rense op. Det burde ske nu, og det passer jo ikke, at vi ikke har råd. For ingen generationer har levet rigere end vores generation. Det var kommunerne, der ejede Tjærekompagniet, og den manglende oprydning er noget byens politikere vil blive husket for, ligesom alle de gode ting, der sker i Nyborg. Det er helt forståeligt, at der ikke er råd her og nu, men det burde være ulovligt at bygge på så forurenede grunde, og politikerne burde lægge en plan for oprydningen, siger Ulla Billum.

Hun mener, at det samlede byråd skulle stå sammen og genoptage kampen for at få grunden ryddet.

For selv om større forureninger hører til regionens ansvarsområde, og Region Syddanmark ikke har råd til at rydde op her og nu og har prioriteret andre grunde, der umiddelbart udgør en større risiko for grundvand over overfladevand, bør der handles nu, mener Ulla Billum.

- Lav en rundspørge blandt Nyborgs borgere. Folk vil have ryddet op. Vi vil aflevere noget ordentligt til vores efterkommere. Vi vil have en ordentlig by - ikke en lakeret by, der ikke kan tåle at blive kradset i, siger Ulla Billum.

Jacob Harberg, der er miljøchef i Nyborg Kommune, forstår godt Ulla Billums bekymringer. 

- Det virker nærliggende at fjerne forureningen nu, hvor man har fjernet bygningerne, men regionen har besluttet at forureningen skal blive liggende. Min opgave er at sikre, at byggeriet foregår under miljømæssige og sikkerhedsmæssige forsvarlige forhold, siger Jacob Harberg.

Åbent hus

For at imødekomme borgerne vil Nyborg Kommune nu være mere proaktive og informere om byggeriet og eventuelle gener en gang om ugen eller hver 14. dag, og Nyborgs politikere bliver klædt bedre på til at kunne svare på spørgsmål om byggeprojektet, når de efter en invitation fra bygherren Innovater kommer på besøg på byggepladsen den 29. september.

Den 4. november inviteres alle borgere i Nyborg så til åbent hus på byggepladsen af Innovater, hvor der kan stilles spørgsmål til byggeriet.

Kommunen har indtil dato modtaget ti klager over lugtgener fra byggeriet og har grebet ind ved at pålægge entreprenøren at grave mindre områder ud og dække hurtigere til, hvis der frigives fenollugte.

- Når byggeriet er færdigt bortskaffes luften under bygningerne med et ventilationsafkast til den omgivende luft uden for bygningerne, så der ikke trænger forurenet luft ind i butiksbygningerne, fortæller Jacob Harberg.

Demonstration

Mens Innovater lægger op til en charmeoffensiv over for Nyborgs indbyggere planlægger en gruppe nyborgensere en demonstration mod den manglende oprydning den 10. oktober. 

Sagen har også fundet vej til miljøminister Magnus Heunicke via et spørgsmål fra SF's miljøordfører Marianne Bigum