I det fynske folks tjeneste

Ingen ministerhjælp til Nyborg-forurening

Miljøminister Lea Wermelin vil gerne mødes med Nyborg Kommune om den såkaldte Lynfrosten-grund, men flere penge til oprydning er der ikke udsigt til.

Der er ikke umiddelbart udsigt til, at den socialdemokratiske regering vil sætte flere penge af til oprydning efter forurenede grunde.

Det fremgår af et svar til Nyborg Byråd, der havde sat næsen op efter, at der var hjælp at hente til den såkaldte Lynfrosten-grund, som et byråds-flertal bestående af Venstre, SF og Dansk Folkeparti ønsker at bebygge med et nyt detailhandelscenter.

Grunden er imidlertid kraftigt forurenet med benzener og fenoler efter det offentligt ejede Tjærekompagniet, der havde adresse på stedet.

Læs også Nye boringer: Massiv forurening på Lynfrosten-grund

Ministeren henviser til gældende lovgivning og den halve milliard kroner, som regionerne har at disponere over til opgaven.

- Jeg synes, det er et fornuftigt princip, at en grundejer, der ikke ønsker at afvente regionens indsats, bliver mødt med krav til oprensning af den del af en grund, der ønskes bebygget. Den resterende del må ses i sammenhæng med prioriteringen af den samlede oprydningsindsats efter jordforureninger i Danmark. Derudover er det også muligt for en kommune at foretage eller medvirke til en offentlig undersøgelse eller oprydning – et område som ellers er overladt til regionerne. Jeg vil gerne høre mere om de tanker og idéer, I gør jer om den fremtidige udvikling af Lynfrost-grunden, skriver ministeren i sit svar til Nyborg Byråd.

Det er et svar, der ikke falder i god jord hos byrådsflertallet.

- I brevet til ministeren opfordrede vi ministeren til dels at ændre lovgivningen, så flere kortlagte grunde kan renses op, før der bygges nyt, og dels at i de kommende finanslovsforhandlinger at afsætte flere penge til oprensning af grunde som Lynfrosten, oplyser SF-byrådsmedlem Suzette Frovin på vegne af Venstre, SF og Dansk Folkeparti.

Læs også Forureningssag i Nyborg: Miljøminister bør gribe ind

- Vi må derfor sætte vores lid til, at de øvrige partier lægger pres på regeringen for at afsætte flere midler til oprensning i finanslovsforhandlingerne. For uden ekstra midler kan en oprensning af Lynfrosten og andre forurenede grunde i Nyborg Kommune desværre have meget lange udsigter. Det gavner hverken miljøet eller udviklingen af kommunen, oplyser Suzette Frovin på flertallets vegne.