Ingen smøg i pauserne: Fynsk kommune forbyder rygning

Fra august næste år må medarbejdere i Nyborg Kommune ikke ryge på noget som helst tidspunkt i løbet af arbejdsdagen. Politikerne rammes også.

Det er slut med at holde rygepauser i Nyborg Kommune.

Fra august næste år er det forbudt at ryge hos Nyborg Kommune i arbejdstiden, og det er også forbudt at flekse ud og holde rygepauser.

Sådan lyder det i et oplæg fra kommunens ansatte og ledelse i det såkaldte Hovedudvalg til politikerne i Nyborgs økonomiudvalg, der behandler forslaget på mandag.

Forbud gælder alle - på nær.. 

Forslaget gælder ikke de 25 politikere i Nyborg Byråd, der måske nok honoreres for deres arbejde med offentlige midler, men ikke er ansatte i kommunen.

Men ifølge borgmester Kenneth Muhs kommer politikerne til at følge den nye generelle rygepolitik i kommunen. Det er i hvert fald det, politikerne selv vil foreslå i økonomiudvalget på mandag, oplyser Kenneth Muhs.

- Det er meningen, at forslaget også skal omfatte politikerne, men det har Hovedudvalget ikke kunnet foreslå, fordi det kun er ledelsen og de ansatte, der er repræsenteret her, siger Kenneth Muhs.

Politikerne vil dog ikke kunne blive ramt at sanktioner som påtaler, advarsler og fyring, da de netop ikke er ansatte.

Forbuddet gælder også ledelsen på rådhuset, og dem, der selv betaler sin frokostpause. Det er dermed slut med at ryge på kommunens område.

Hvis man vil ryge i sin selvbetalte frokostpause, skal man tage sit kommunale tøj af og forlade matriklen.

Tilsvarende gælder det, at man ikke må ryge i nærheden af udstyr og materiale ejet af Nyborg Kommune, hvis man har en hjemmearbejdsdag.

Børn hos kommunens dagplejere må kun lege og færdes i rum, der er røgfri hele døgnet, og kommunen vil også stille krav til borgere, når kommunens personale er på visitationsbesøg. Her skal der på forhånd være godt luftet ud, hvis der ryges i hjemmet.

Hvis ansatte føler sig generet af røg i borgerens private hjem eller ved andet samvær, kan det anmeldes som et arbejdsmiljøproblem.

Sundere for alle

Hensigten med den nye rygepolitik er at skabe et sundere arbejdsmiljø ved at undgå rygning og passiv rygning i arbejdstiden.

Desuden ønsker kommunen at støtte sit image over for borgerne og støtte op om sunde vaner, hedder det i indstillingen til politikerne.

Overholder man som ansat ikke reglerne kan man få en påtale, advarsel og i yderste konsekvens miste jobbet.

Ved fremtidige kommunale opslag vil ansøgerne blive gjort bekendt med kommunens kommende rygepolitik.

Du kan læse hele forslaget her.