I det fynske folks tjeneste

Kæmpe pres på fynske fængsler: Indsatte må afsone i besøgsrummet

Fængselslukninger og rekrutteringsproblemer. Der er store udfordringer i de fynske fængsler, hvor der er færre fængselsbetjente til at håndtere et stadigt stigende antal indsatte.

00:28

Der er massive udfordringer i de fynske fængsler, hvor der er færre fængselsbetjente til at håndtere et stadigt stigende antal indsatte. Video: Andreas Jarvel

Det er stort set umuligt at finde en ledig celle i de fynske arrester og fængsler i øjeblikket.

Antallet af indsatte er stigende, og samtidig med det faldt antallet af fynske fængselsbetjente med 34. Altså færre betjente til flere indsatte.

- Situationen er kritisk. Vi har haft et 2018, hvor vi har kørt med overbelægning hele året, og vi kan se, at det er en tendens, der fortsætter i 2019. Vi startede i januar 2018 med at være 154 fængselsbetjente og sluttede december med at være 137 betjente, siger Martin Sørensen, der er tillidsrepræsentant i Nyborg Fængsel.

Når man har kendskab til de menneskelige konsekvenser, det kan have at arbejde i det her miljø og under de her vilkår, så synes jeg, det er uanstændigt, at man ikke er gået mere ind i kampen for at finde en løsning

Martin Sørensen

Det er aftalt politisk, at Kriminalforsorgen maksimalt må anvende 95 procent af pladserne i arresthusene og 96 procent af pladserne i fængslerne.

Men i 2018 var 99,1 procent af de fynske arrestceller og 97,7 procent af fængselscellerne dagligt i brug.

Det viser tal fra Fængselsforbundet.

Massivt overarbejde

Manglen på fængselsbetjente er landsdækkende, og det er de medfølgende problemer og udfordringer derfor også. En af de mulige løsninger, som de har valgt i Nyborg Fængsel, er flere vagter til de resterende betjente.

Men også det kan blive et stort problem.

I september 2018, da den færdige vagtplan forelå, var der 280 ubesatte vagter blandt fængselsbetjentene i Nyborg Fængsel. Dertil kom sygemeldinger og andre opgaver såsom transporter af fanger, retsfremstillinger og flere andre ting.

- Du kan ikke køre med overbelægning i så lang en periode, uden det lægger et pres på mandskabet. Vi har en lokal ledelse, som sammen med os er gode til at finde løsninger på de udfordringer, der er. Men det giver et enormt arbejdspres. De indsatte sidder for hårdere kriminalitet, de sidder med længere domme, og der er flere indsatte, end vi tidligere har haft på noget tidspunkt. Så det giver et hårdere arbejdsmiljø at færdes i og en ekstremt stresset hverdag, siger Martin Sørensen. 

Hvis man reelt vil løse udfordringerne, bliver de ansvarlige politikere og topledere i Kriminalforsorgen nødt til at træffe en beslutning om, at der snart skal til at ske et eller andet, siger Martin Sørensen og påpeger, at det ikke er et nyt problem.

Gennemsnitligt belægning i 2018Antal betjente januar 2018Antal betjente december 2018Udvikling, antal betjente
Nyborg Fængsel97,5 procent154137-17
Ringe Fængsel99,0 procent5540-15
Søbysøgård Fængsel96,5 procent5855-3
Svendborg Arrest100,2 procent10100
Odense Arrest98,0 procent28291

Data: Fængselsforbundet

- Når man har kendskab til de menneskelige konsekvenser, det kan have at arbejde i det her miljø og under de her vilkår, så synes jeg, det er uanstændigt, at man ikke er gået mere ind i kampen for at finde en løsning på det her.

- Vi har brug for at få rekrutteret fængselsbetjente. Vi er alt for få, som det er lige nu. De kolleger, der er, gør et godt stykke arbejde, men vi løber hurtigt, og vi har i lang tid nu løbet hurtigt for at løse de opgaver, som er blevet os pålagt, siger tillidsrepræsentanten.

Må være kreative for at få plads

Martin Sørensen fortæller, at de i Nyborg Fængsel i dag, fredag, har en belægning på 102,6 procent. Altså er der flere indsatte, end de 312 som fængslet reelt har plads til.

- Så vi er nødt til at være kreative for at få pladser til alle indsatte. Vi har måttet lave ekstra celler, og vi har tidligere brugt nogle af de gamle besøgsrum til de indsatte. Det lægger et ekstremt pres på personalet, siger tillidsrepræsentanten.

Min største frygt er, at vi kommer til at bruge et helt år på bare at snakke og konstatere det, vi godt ved i forvejen, nemlig at vi mangler fængselsbetjente

Martin Sørensen

Han roser sine kolleger for håndteringen af situationen i hverdagen under de vilkår, der nu engang er virkelighed for fængselsbetjentene i de fynske fængsler.

- Problemet er bare, at de vilkår har været sådan her i hele 2018, og vi kan se, at de fortsætter i 2019. Så nu er det på tide, at man træffer en beslutning om, at problemet skal løses. De ansvarlige må komme ind i kampen, siger Martin Sørensen.

Han peger på, at man måske burde lægge kursen om i forsøget på at rekruttere det nødvendige antal fængselsbetjente.

- Det er ikke lykkes på den måde, som det har kørt indtil videre, og så skylder man altså sine medarbejdere at sætte sig ned og sige: "Hvis det ikke fungerer det, vi gør nu, hvordan kan vi så gøre noget bedre?"

Tillidsrepræsentanten håber, at der snart bliver sat handling bag ordene hos både politikere og topledelse i Kriminalforsorgen.

- Min største frygt er, at vi kommer til at bruge et helt år på bare at snakke og konstatere det, vi godt ved i forvejen, nemlig at vi mangler fængselsbetjente.

Ny strategi

I løbet af de seneste fem år har flere end 732 fængselsbetjente på landsplan forladt arbejdet i Kriminalforsorgen. I samme periode er det kun lykkedes Kriminalforsorgen at rekruttere 378 nye betjente.

Derfor satte de i sommeren 2018 gang i en ny branding-strategi for at få flere unge til at søge ind på uddannelsen. Derudover er det politisk vedtaget at åbne en ny skole, men skolen er endnu ikke blevet en realitet.

Det har ikke været muligt at få en reaktion på kritikken fra Kriminalforsorgen. 

01:00

Der er store udfordringer i de fynske fængsler, hvor der er færre fængselsbetjente til at håndtere et stadigt stigende antal indsatte.

Luk video