Kendte museumsfolk ryster på hovedet: Dum og forkert afgørelse om Nyborg Slot

Både ved Gåsetårnet i Vordingborg og på Koldinghus er der givet dispensation til at bygge på fredet område.

Det er ikke kun politikerne i Nyborg, fynske folketingsmedlemmer og kulturminister Joy Mogensen, der har svært ved at forstå, hvordan Miljø- og Fødevareklagenævnet kan stoppe et slotsprojekt i Nyborg til 351 millioner kroner.

Nu melder kendte museumsfolk sig også på banen og retshisoriker og professor Ditlev Tamm kalder klagenævnets afgørelse for dum og juridisk tynd og uholdbar.

Og hos Danmarks Borgcenter i Vordingborg, hvor Gåsetårnet ligger, undrer museumsdirektør Keld Møller Hansen sig.

Sådan begrunder et flertal på 4 mod 3 i Miljø- og Fødevareklagenævnet afslaget i Nyborg

Både her og på Koldinghus er der bygget på fredet grund efter dispensation - en dispensation, som Miljø- og Fødevareklagenævnet altså som det eneste sted har underkendt i Nyborg.

- Det undrer mig. I Nyborg gennemfører man jo ikke projektet for at ødelægge noget eller skade et kulturmonoment. Man gør det for at vække kulturarven, og man har i høj grad gjort det i harmoni med Nyborgs historiske ånd, siger Keld Møller Hansen.

Danmarks Borgcenter har kostet 170-180 millioner kroner at etablere - og foruden Gåsetårnet er det Valdemar Sejr, Valdemar den Store og Valdemar Atterdag, der er i centrum for centrets formidling.

Både i Vordingborg og Nyborg har en uvildig arkæologisk følgegruppe fulgt og rådgivet projekterne som en ekstra kontrol.

- Det er ikke et krav, men det gør man jo netop for at at sikre, at man ikke gør noget forkert. Det er en meget klog ting, fordi der så er andre uafhængige øjne på. Men i sig selv er Slots- og Kulturstyrelsen en styrelse, der tager sin opgave meget alvorligt og virkelig passer på helt ned i detaljen, siger Keld Møller Hansen.

Han nævner Koldinghus som et andet eksempel, hvor der er bygget nyt og gammelt sammen med dispensation.

- Koldinghus betragtes som en artkitektonisk perle, men dengang, man byggede her, var der meget ballade. Sidenhen mener de fleste vist, at det er endt meget lykkeligt, siger Keld Møller Hansen.

Det synspunkt er retshistoriker Ditlev Tamm enig i.

- Nævnets begrundelse er et rent subjektivt skøn uden nogen juridisk valør. Nyborg Slot er enestående, og i øvrigt har man jo tidligere grebet visuelt ind både i Koldinghus og ved gravhøjene i Jelling, så der er altså præcedens, siger han.

Ditlev Tamm mener, at Nyborg Slot er et væsentligt sted i den danske historie.

- Men det er en bygnings-torso, der forhindrer, at stedets historie kan formidles ordentligt til nutiden. Og nu er Nyborg-projektet slået tilbage af myndigheder, der på et tyndt grundlag holder fast i, at man ikke må røre ved bygningerne.

- Den kendelse, som Natur- og Miljønævnet har afsagt, er efter min mening beskæmmende. Den relevante styrelse, Slots- og Kulturstyrelsen, har efter indgående overvejelser truffet en afgørelse, som nu kuldkastes i en juridisk tynd afgørelse af et klageorgan uden sagkundskab og med en stemmes flertal, siger han.

Ligesom i Nyborg er det en række store fonde og finansielle sværvægtere, der har gjort den store satsning i Vordingborg mulig.

A.P. Møller, Augustinus Fonden, Nykredit, Realdania og Arbejdsmarkedets Feriefond har i fællesskab med Vordingborg Kommune lagt den økonomisk grobund.

Det første år efter, at man havde åbnet i 2015 var ambitionen at få 60.000 besøgende til Danmarks Borgcenter om året, men tallet runde 125.000 - og der er skabt en ekstra omsætning på et tocifret millionbeløb i byen.

De store klumper var udgravning og genskabelse af voldgrave, der var groet til, nyt borgcenter, afmærkning af borgarealerne, omlægning af en gammel parkeringsplads til ny central torveplads og ombygning af indretning af en helt nyt museumsadministration overfor borgruinen.

- Dér, hvor vi byggede nyt, gennemførte vi omfattende forskningsudgravninger for at dokumentere alt. Det samme har man gjort i Nyborg. Og man ødelægger ingenting i Nyborg. Derfor virker det endnu mere tosset, at de ikke kan få tilladelse til at gå i gang, siger Keld Møller Hansen.

Retsprofessor kalder klagenævns magt for beskæmmende.