Kineser investerer i Nyborg

VUC og Nyborg Kommune sælger VUC-bygning i Nørrevoldgade til 48-årig kineser.

Der er underskrevet købsaftale med Mr. Geng Min fra Changchun i Kina. Ejendommen overdrages til foråret, men aftalen er, at VUC lejer bygningen indtil 31. december 2016.

Mr. Geng Min skal i lejeperioden have rådighed over fire kontorer. På sigt vil han gerne anvende ejendommen til kontorformål med henblik på at bygge forbindelser mellem Changchun/Beijing og Nyborg/Danmark.